info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A tudós és a szultán: Adalékok Ibn Khaldūn és Timūr történelmi találkozását megörökítő Kitāb al-‘Ibar fordításához

A kiváló tudós nagy volumenű történelmi krónikájának, a Kitāb al-‘Ibar  – amely egyben igen releváns kortárs forrás a tatárok felemelkedése és Timūr hódításainak rekonstruálása szempontjából is – lapjain  lett megörökítve az a találkozás, amelyre 1401-ben Damaszkusz külterületén került sor a rettegett uralkodóval. A történelem eme két jelentős személye közötti dialógus egyaránt érintette a kalifátus milyenségét, a tudósnak a damaszkuszi bürokraták melletti korteskedését, miután uralkodójuk, az egyiptomi Mamlūk szultán, al-Nāsir Faraj elmenekült Timūr serege elől,  avagy Ibn Khaldūn-nak a közösségi szolidaritásról (ʻaṣabīya) való nézeteinek exponálását is. Ráadásul, a tudós ezen műve számos olyan intellektuális csemegét is magába foglal, mint például a XIV. századi nyugati iszlámon belüli asztrológia és miszticizmus korabeli kérdéseinek az érintése. Ibn Khaldūn leírásában azt is érdemes hangsúlyozni, hogy egyrészről mélységesen elítélte Timūr brutalitását, másrészről pedig csodálta mint tanult-művelt uralkodót, aki igen mélyreható hadvezetési képességekkel rendelkezik.

Keletfényei

1952-ben Walter J. Fischel már megpróbálkozott a Kitāb al-‘Ibar  fordításával, amely számos (elsősorban terminológiai) hibákkal lett tűzdelve, így a korrekt fordítás érdekében, újfent elő kell venni az eredeti forrásokat, hogy ezeket a problémákat meg lehessen haladni, amely által az iszlám történelmével és szellemiségével kapcsolatosan, cizelláltabb információkhoz lehessen jutni. Az alábbi írás ezt a célt tűzi zászlajára.

A teljes leírást lásd itt: The Scholar and the Sultan: A Translation of the Historic Encounter between Ibn Khaldun and Timur. Ballandalus, 2014.08.30. Online: https://ballandalus.wordpress.com/2014/08/30/the-scholar-and-the-sultan-a-translation-of-the-historic-encounter-between-ibn-khaldun-and-timur/

Egy érzékletes példázat a korabeli arab asztrológia vonatkozásában: „...Számos aggodalmas jóslatot hallottam a megjelenéséről [Ibn Khaldūn szavai]. Asztrológusok, akik beható ismeretekkel rendelkeztek a két nagy bolygó (Jupiter, Szaturnusz) együttállásáról, már a tizedik alkalmat várták, hogy a bolygók Trigonba helyezkedjenek 766-ban (1363-4). 761-es év (1359-60) egyik napján, a Fez városában található Al-Qarawiyyin mecsetben találkoztam Abū ‘Alī ibn Bādīs-al, Constantine szónokával, aki jártas volt az asztrológiai tudományokban, s megkérdeztem tőle, hogy mit lehet várni ettől az együttállástól, magáról a megtörténéséről és jelentéséről. A válasza pedig ez volt: ’Egy erőteljes személyre utal, aki az északkeleti régió nomád, sátorlakó népeiből fog kiemelkedni, aki államokat, dinasztiákat és uradalmakat fog megdönteni, így válván a lakott világ nagy részének hatalmasságává.”

Érdekes egybeesés, hogy Timūr címei között egy bizonyos Sāhib-i Qirān is megtalálható, amely történetesen ’A kedvező együttállások ura’ elnevezést takarja.

Ajánló