info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A valós kalifátus dimenziói, a kisebbségek jogai, I. rész (Rights of non-Muslims in Islamic state)

A történelmileg hiteles és valós kalifátus biztonsági struktúrájában, a nem muszlimok jogainak biztosítása is elementáris jellegű előírás. Ezen általános jogok közé tartózik az élethez való jog, a szociális biztonság, az agressziótól való védelmezés, az igazságosság, a békés vallási hitviláguk ápolása és gyakorlása is.

A Qurʼān (Korán) útmutatása szerint: „Fordítsd arcodat ḥanīf-ként a Vallás felé! Allah eredendő teremtése, amelyre teremti az embereket. Allah teremtését nem lehet megváltoztatni, ez az igazi vallás! Ám a legtöbb ember nem tudja.” (30:30) Ehhez kapcsolódóan idéznünk kell, Abū Hurayra, Mohamedtől hallott szavait: „Minden újszülött a fiṭrah-ra (tiszta, romlatlan lelki állapotú hit) születik. Szülei teszik őt zsidóvá, vagy kereszténnyé, vagy mágus hitűvé. Ahogy az állat is egészséges utódot szül. Láttok-e rajta valamilyen csonkulást?[1]

Ezek értelmében az ember egyenrangú és attól, hogy keresztény, avagy zsidó stb. (azaz, ḏimmī, „a szövetség emberei”/ ”könyv népei”, amely vallások rendelkeznek valamilyen szent könyvekkel) ugyan úgy kell szavatolni az iszlám állam keretein belüli biztonságát, mint ahogy tették is azt a muszlim kalifák, évszázadokon keresztül. Lásd például Abū Bakr (az első kalifa) által megfogalmazott levelet, amelyben a Najrān-i emberekhez szólt: „Mohamed próféta kalifája, Abū Bakr biztosít titeket, jogaitok védelmezéséről, vagyonotok, vallásotok védelmezéséről a saját földjeiteken. Mindazok részesülnek ebben, akik a földeken tartózkodnak, vagy külhonban egyaránt. Legyen akár püspök, szerzetes, rendház, akár kicsi akár nagy, védelemben részesül. Semmitől sem lesztek megfosztva, és teljes mértékű kontrollt gyakorolhattok magatok felett.”[2] Hasonlóképpen eklatáns példázat az iszlám kalifátusi rendszerének, türelemre és együttműködésre strukturálódó pilléreit illetően Al-Awzāʻī közleménye, amit Ṣāliḥ b.ʿAlī egyiptomi helytartónak írt: „Ők nem szolgák, ezért tartózkodni kell a státuszuk megváltoztatásától, miután szabadságban éltek eddig is. Ők a szövetség szabad emberei.[3]

A Dāʻish (és minden más szélsőséges elem) által gyakorolt nyílt vallási, felekezeti üldöztetés minden olyan közösséggel szemben, amely nem azonosul az ideológiájával, maximálisan nem hogy csak megsérti, de el is tiporja az iszlám ezen alapvető tanát, amely markáns példázata annak, hogy semmilyen körülményeke között sem lehet azonosságot keresni a szélsőséges, terrorista entitások, és az iszlám valója között.

 

[1] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, N. 4497.

[2] Saját fordítás. A citált levél megtalálható: ABŪ YŪSUF: Kitāb al-Kharāj. (Az adózás könyve) Beirut, Dar al-Ma'rifa, [é.n.] 79.

[3] Saját fordítás. Idézi: ABŪ ʿUBAYD - HARRĀS, Muḥammad Khalīl (ed.): Kitāb al-amwāl. (A bevételek könyve). Al-Qāhirah, Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1968.; FIERRO, Maribel – TOLAN, John: The legal status of Ḏimmī-s in the Islamic west (second/eighth-ninth/fifteeth centuries). Religion and law in medieval Christian and Muslim societies, 1. Turnhout, Brepols, 2013.

 


Ajánló