info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Kortárs muszlimok és a modernitás kihívása – Tévképzetek az iszlámról. (Második rész*):

Az Indiana Egyetemen (korábban Harvardon és a John Hopkins Egyetemeken is) oktató iszlámkutató - vallástörténész Asma Afsaruddin több ponton keresztül   igyekszik megvizsgálni az iszlámmal kapcsolatos kortárs vitákat, kérdésköröket. Írásában kitér azokra a felületes és torzító jellegű hangokra is, amelyek dilettáns módon igyekeznek az iszlámot megközelíteni és értelmezni. 

KeletfényeiAz egyenlőségre törekvő muszlim tudósok, akik nem a nemek közötti különbségtétel szemüvegén keresztül szemlélődnek, holisztikus megközelítésben vizsgálják a Qurʼānt, és szakítanak azokkal a megközelítésekkel, amik a premodern időszak jogtudósait jellemezték. Ezen folyamat keretein belül, a haladó szellemiségű tudósok a nemi egyenlőségre épülő qurʼānikus megközelítésre helyezik a hangsúlyt, és egyre inkább teret nyernek a muszlim-többségű társadalmakban a nők által betöltött tisztségek száma és jelentősége.

Eklatáns példázat Malajzia társadalma, amelyben számos női aktivista vesz részt a Musawa (Egyenlőség) nevezetű szervezet tevékenységeiben, amelynek igen szignifikáns hatása van. Tevékenységeik között, a Qurʼān egyes verseinek kritikai megközelítésű újraolvasását alkalmazzák, amely megpróbálják ledönteni a nemi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos sztereotípiákat. Számos értelmiségi és társadalmi reformer muszlim nő széleskörű spektrumon haladva formálja a saját társadalmát, akik nagy része, gyakorlatilag semmilyen sajtóvisszhangot nem kapnak, kivétel ugyan a pakisztáni Malala Yousafzai személye és munkássága.

A demokrácia kérdésköre igen összetett, ugyan a muszlim-többségű társadalmaknak van tapasztalatuk a demokrácia vonatkozásában, de egyes maradi erők még mindig a centrumban helyezkednek el. A közvélemény kutatások egyértelműen jelzik, hogy mit kívánnak reprezentálni a muszlimok, és a kormányok felelőssége, hogy a szavazatok tükrében formálódjanak. Ez a folyamat a sharīʿah alapelveinek vonatkozásában megközelítendő, amely az adminisztratív ügyek esetében a konzultáció (shūrā) alkalmazására utasít. Ebből fakad, hogy a muszlimok többsége egyaránt szükségesnek véli a demokrácia és a sharīʿah jelenlétét, mint ahogy az első négy, „helyes úton vezetett” (al-Khilāfah ar-Rāshidah) kalifa időszakában (632-661) is manifesztálódtak. Ezen körülmények tükrében, nyilvánvalóvá válik az is, hogy a Dāʻish („ISIS”) hamis kalifátusi proklamációját miért utasítják el a mainstream muszlim közösségek. A „helyes úton vezetett” kalifákat az igazságosság, a törvényesség és a teljes közösség általi megbízás elementáris tényezői jellemezték, amelyek abszolút nem mondhatóak el Abū Bakri l-Baḡdādī valótlan „kalifátusáról”. Továbbá, azt is nagyon fontos érzékeltetnünk, hogy erről a szervezetről és az iszlámról értekező olyan újságírói megnyilatkozások, mint például Graeme Wood (és sokan mások) súlyos tévedéseket, és félreértéseket közölnek, akiket kritikával kell kezelni. A muszlimok közötti kötődést, az istenfélő ősökkel létesített kapcsolatot, az etika és a moralitás genealógiája testesíti meg, és nem az azonos nevű, üres erkölcsiségben leledző intézmények genealógiája.

* Az első részt lásd itt: Kortárs muszlimok és a modernitás kihívása – Tévképzetek az iszlámról. Első rész. Kelet Fényei, 2015.07.30. Online: https://www.facebook.com/keletfenyei/photos/pb.1448963528710899.-2207520000.1444415999./1605840873023163/?type=3&theater

Forrás: A fordítás az Indiana egyetem kutatójának, Asma Afsaruddin-nak (http://www.indiana.edu/~nelc/people/afsaruddin.shtml) az írása alapján történt.: AFSARUDDIN, Asma: Contemporary Muslims and the challenge of modernity. OUPblog, 2015.07.17. Online: http://blog.oup.com/2015/07/contemporary-misconceptions-islam/

Ajánló