info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Nők az iszlám világában - Muszlim nőjogi mozgalmak

Az iszlámmal kapcsolatos diskurzusok egyik kedvelt témája a nők helyzete a muszlim világban. Épp a napokban keltett feltűnést a köztudottan rigid  berendezkedésű  Szaúd- Arábiában egy lázadással felérő videó, amely egy miniszoknyában szabad fővel sétálgató fiatal lányt mutat be.  Közkeletű sztereotípia Európában, hogy a muszlim nők kiszolgáltatott helyzetben vannak, státuszuk több ponton ütközik az európai értelemben vett emberi jogi elvárásokkal. Cikkünkben a kérdéskör két aspektusát vizsgáljuk. Előbb a Korán (Qurʾān) útmutatásaiból adunk ízelítőt, majd a XXI. századi muszlim női mozgalmak helyzetét és néhány jellemzőjét mutatjuk be, amelyek legitimációja maga a vallás.

Bővebben...

Kritikai észrevételek Samuel P. Huntington ’A civilizációk összecsapása’ című művéhez

A Szovjetunió összeomlását és a rendszerváltást követően, a nyugati (elsősorban is értve az Egyesült Államokra) politika egy új, mesterséges alapokon megkreált ellenségképet kezdett el hangoztatni, amely már nem egy opponens nagyhatalomban, hanem egy civilizációs konglomerátumban öltött testet, aminek  keretén belül az elsődleges ellenségkép szítása az iszlámot tűzte zászlajára. Ezt a folyamatot látva jegyezte meg Huntington, hogy az elkövetkezendő idők hatalmi konfrontálódásai fókuszában a civilizációs diverzitások lesznek tetten érhetőek.[1] Az eszköz pedig mit sem változott, a publikum széles körében való fenyegetettség érzésének elplántálása, és szisztematikus jellegű felszínen tartása, amely az USA külpolitikájának kulcsfaktora volt, legmarkánsabban a Bush-adminisztráció alatt. Az amerikai retorika szerint, az iszlámban megjelenő „ellenségkép” pedig, újfent galvanizálta a legitim jogot, hogy a fenyegetettség elhárítása érdekében, katonailag is fel kell lépni.[2] Így értünk el Afganisztánhoz, majd Irakhoz, (de a sort lehetne folytatni tovább) amely nyugati lépések a nemzetközi terrorizmus izmosodásának vetette el mára már burjánzó ragadozóvá érett magvait.

Bővebben...

Műhelybeszélgetés az iszlamofóbiáról. 2016.10.21. Budapest (A teljes felvétel elérhető!)

A műhelybeszélgetés tartalmi fókusza: "A közelmúltig az iszlamofóbia problémája az EU-n belül elsősorban a nyugat-európai országok vonatkozásában merült föl, de a menekültválság 2015-ös kezdete óta a visegrádi államokban is megjelent az iszlám vallás történelmi-kulturális alapú elutasítása, nem egyszer vezető politikusok retorikájában. Ennek a fordulópontnak a fényében arra vállalkozik a műhelybeszélgetés, hogy megvizsgálja az iszlamofóbia tendenciáit és következményeit azokban az országokban, amelyekben hosszabb ideje él nagyobb lélekszámú muszlim kisebbség. A felszólaló szakértők emellett arra is választ keresnek, hogy Közép- és Kelet-Európa társadalmi környezete milyen sajátos kihívásokat jelent a muszlim közösségek számára."

Bővebben...

Kortárs muszlimok és a modernitás kihívása – Tévképzetek az iszlámról. (Második rész*):

Az Indiana Egyetemen (korábban Harvardon és a John Hopkins Egyetemeken is) oktató iszlámkutató - vallástörténész Asma Afsaruddin több ponton keresztül   igyekszik megvizsgálni az iszlámmal kapcsolatos kortárs vitákat, kérdésköröket. Írásában kitér azokra a felületes és torzító jellegű hangokra is, amelyek dilettáns módon igyekeznek az iszlámot megközelíteni és értelmezni. 

Bővebben...

A kölni események a németországi muszlimok szemszögéből

A kölni eseményeknek a megítélése a laikus közönség előtt alapvetően számos prekoncepcionális tévhit összemosásával terhelt, amellyel karöltve a különféle iszlamofób és (xeno)rasszista entitásoknak, s közösségeknek az aktivitása is érezhetően megnőtt.[1] Aiman Mazyek a Németországi Muszlimok Központi Tanácsának (Zentralrat der Muslime in Deutschland) vezetőjének elmondása szerint: „a gyűlölködés új dimenziójának lehetünk a tanúi” utalva ezzel arra is, hogy szervezete is egyre több fenyegetést kap az újévi események óta.[2] Ugyanakkor Mazyek arra is felhívta a figyelmet, hogy a muszlimok és a menekültek elleni uszítások is egyre jobban elharapódznak, amelynek vonatkozásában rögvest tetten is érhetjük a prekoncepcionális előítéletességből fakadó tudatlanságot, mivel attól függetlenül, hogy az újévi randalírozók feltételezhetően észak-afrikai származásúak lehettek, közel sem engedhetjük meg magunknak, hogy azok tetteit egyenlőségbe tegyük a németországi muszlimokkal, arabokkal vagy a menekültekkel![3]

Bővebben...

Fodor István: Cikkek, tudományos-ismeretterjesztő közlések és interjúk

Az alábbi felületen a Keletfényei weboldal szakmai-tudományos szerkesztőjének, Fodor Istvánnak találhatóak meg a különféle online színtereken elérhető megnyilatkozásai, vagy az azokról készült leírások és beszámolók. Ez a felület folyamatosan bővítés alatt áll, ezért időközönként érdemes áttekinteni a listázott tartalmakat.
 

Bővebben...

Ajánló