info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Görög - Arab válogatott szöveggyűjtemény! (English version below)

Ez a honlap, egy átfogó gyűjteményt prezentál és tesz elérhetővé, az eredeti görög, és a fordított arab változatok, kommentárok párosításával. 

Az iszlám korai évszázadaiban, igen széles spektrumon virágzott, az antikvitás tudományos eredményeinek a lefordítása görögről- arabra, majd ezáltal tovább örökítve azokat Európa irányába, a tudományos és kulturális érintkezések magasiskolájaként. 

Ezen fordítások és diszciplináris keveredések, igen mélyen érintették, és ezáltal formálták a középkori iszlám világ szellemi cizelláltságát, amelyet a tudományos eredményeinek okaként, „aranykorként” is definiálunk. Ennek a tudományos fejlődésnek lesz az a markáns hatása, amelynek keretein belül, a kor Európája azon a szellemi és kulturális fejlődésnek az útjára fog lépni (amely egyben a „sötét időszakából” való kilábalást is eredményezi), ami hosszú időkre a világ centrumába helyezi Európát. Ugyanakkor, látni kell azt is, hogyha nincs az arab közvetítés, akkor ma, számos ógörög nyelven (is) fogant értekezés, tudományos munka, és szöveg veszett volna el a történelem homályában.

http://www.graeco-arabic-studies.org/

Bayt al-Ḥikmah (House of Wisdom), also known as Abbāsid library, was a library, translation institute and research center in Abbāsid-era Baghdad, Iraq, founded by Caliph Hārūn ar-Rashīd and culminated under his son al-Maʾmūn (813–833 AD) who is credited with its institution. By the 2nd half of the 9th century al-Maʾmūn's Bayt al-Ḥikmah was the greatest repository of books in the world and the greatest hub of intellectual activity in the Middle Ages,attracting the most brilliant Arab and Persian minds.

Képen: A 'Bölcsesség Háza' avagy a Bayt al-Ḥikmah falai között tevékenykedő tudós, Bagdadban. A sokszínű háttérrel rendelkező tudósok, egyaránt fordítottak görög, perzsa avagy indiai munkákat is, a matematika, logika, asztronómia avagy filozófia (stb.) tudomány területekről./ The Picture of The House of Wisdom: The House of Wisdom (Bayt al-Ḥikmah) in Baghdad. At the House of Wisdom, scholars of many nationalities and religions translated into Arabic, Greek, Persian and Indian works on mathematics, logic, astronomy, philosophy and the exact sciences, and wrote commentaries on those texts as well as original works of their own.

Ajánló