info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Közép-afrikai Köztársaság - Szisztematikus muszlim népirtás:

2014 elejétől tapasztalható az országon belül az a módszeres eljárás, amelynek keretein belül a muszlim lakosságot etnikailag üldöztetés és véres erőszak éri a szélsőséges Anti-Balaka mozgalom terroristái által. Ugyan egyes városokban a nemzetközi békefenntartó erők oltalmat nyújtanak a muszlimoknak, de más falvak, területek gyakorlatilag teljesen elnéptelenedtek a kényszerű menekülések okán.

A tisztogatások által pusztított falvakban a mecsetek vagy teljesen le lettek rombolva, vagy súlyos sérülésekkel küzdenek, és az imára hívó szava immáron hangtalanná vált. (1.) Az emberi jogokért küzdő Amnesty International az ország 3 nyugati tartományát látogatta meg, és a delegáció 12 falut, várost vett elemzés alá, hogy megállapítsa, milyen kondíciókkal rendelkeznek a muszlim lakosok. (2.) A szélsőséges Anti-Balaka terrorja elől több tízezer muszlim kényszerült elmenekülni, az irányításuk alá került területeken erőszakos ideológiai homogenizálásra törekednek, amit a szélsőséges módon félreértelmezett „kereszténységre térítéssel” kívánnak abszolválni, hasonló módon, mint ahogy a Szíria és Irak területein tevékenykedő Dāʻish is teszi, az iszlámra hivatkozás, igen képmutató és gyarló címszava alatt. Ugyanakkor, külön hangsúlyozni kell, hogy ezen szélsőséges politikai céltételezésekre épülő, merev ideológiai bigottsággal rendelkező terrorista erők semmilyen körülmények közepette sem reprezentálják akár a kereszténységet, akár az iszlámot, hanem csak arra hivatkoznak, amellyel megpróbálják teljesen illegitim módon legitimálni a saját materiális alapokon nyugvó erőszakos tetteiket.  Az Amnesty International igen szenzitív módon, ’láthatatlan iszlámként’ determinálja a fegyveresek által irányított területeken tapasztalható állapotokat, utalva ezzel a lokális muszlimok elnyomására; nyilvánosan nem imádkozhatnak (a pénteki közösségi ima teljesen lehetetlen), nem viselhetik a hagyományos öltözeteiket, avagy az általuk preferált nyelven sem szólalhatnak meg, azaz maga a vallás láthatatlanná vált. (3.)

Továbbá, azt is releváns megjegyezni, hogy az Anti-Balaka szervezet által alkalmazott erőszakos politika szerves részét képezi, – egyfajta fokmérőként – hogy a muszlimok milyen etnikai/nemzetiségi felmenőkkel rendelkeznek (az őslakos törzsekből származóakkal elnézőbbek, míg a Szudánból vagy Csádból bevándoroltak leszármazottjaival igen ellenségesek), így a rokonsági kapcsolataik milyensége is vízválasztó lehet, továbbá hogy milyen viszonyt ápolnak más keresztény közösségekkel, amely számos esetben az életben maradás pilléreként szolgál.

 

 

1., Vonatkozó írásomat lásd itt: A Közép-afrikai Köztársaságban folyó népirtás – „Az elfeledett konfliktus”. Keletfényei, 2015.04.30. Online: https://www.facebook.com/keletfenyei/photos/pb.1448963528710899.-2207520000.1443894718./1572225866384664/?type=3&theater

2.,  Amnesty International: The ethnic cleansing of Muslims in CAR. Muslim Village, 2015.08.09. Online: http://muslimvillage.com/2015/08/09/112103/ethnic-cleansing-muslims-car/

3., Amnesty International, Muslim Village, 2015.08.09.

Ajánló