info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A menekültek és az okostelefonok

A menekültek és az okostelefonok./ The most crucial item that refugees carry is a smartphone./ Flüchtlinge: Smartphones sind Lebensretter – kein Luxus./ Durant leurs périples, les réfugiés s’appuient sur les réseaux sociaux.:

Számos médiabeli és zsurnalisztikai színtér megnyilvánulásaiban, a menekültkérdés egyik – igencsak imbecilis megközelítésű – szegmensévé avanzsált az a kérdés, hogy a menekülteknek hogyan lehet modern (okos)telefonjaik, hogyha háborús övezetekből érkeznek?

Nyilvánvaló, hogy a xenofóbia, a menekültekkel szembeni diszkrimináció egyik újabb zászlóshajójaként van hangoztatva ez a mesterséges jellegű kérdés(?) amely által a közhangulatot a menekültek ellen lehet tematizálni, ahogy ezt a Hamburg egyetem migrációkutatója, Vassilis Tsianos is megállapította. (1.) Tsianos szerint le kellene számolni azzal az infantilis megközelítéssel, hogy a digitális eszközök globális megoszlásában létezik egy „gazdag észak” és egy „szegény dél” különbözőség, hiszen a menekültek között lévő fiatalok is már a posztmodern-éra technofil társadalmában szocializálódnak. Az Indepent egyik vonatkozó írása is alaposan körbejárta a témát, és szignifikáns adatokat közölt a realitásokkal kapcsolatban, amelyekről a xenofób/xenorasszista megközelítésű entitások egyszerűen megfeledkeznek, avagy teljes mértékben ismeretlen számukra (ez esetben pedig erőteljesen megkérdőjelezhetőek az egyoldalú leírásaik). (2.)

Egy gondolat erejéig érdemes azt a paradox megközelítést is érzékeltetni, amelynek fókuszában azon menekült-ellenes hangok szerepelnek, amik elutasítják a menekülteknek való oltalom adását arra hivatkozva, hogy azok teljesen képzetlenek, és csak az adott befogadó ország szociális ellátórendszerére akarnak rátelepedni. Napjainkban viszont, ezek az argumentációk arra helyezték át a hangsúlyukat, hogy ezeknek a menekülteknek jelentős része stabil egzisztenciával rendelkezik (többek között az okos telefonok okán), amellyel párhuzamosan kiolvasható egy olyan implicit utalás is, hogy a segítséget elsősorban a szegények felé kell nyújtani. A vonatkozó kérdés természetszerűleg merül fel, miszerint miért is lepődünk meg azon, hogy a Szíriából menekülteknek van okos telefonjaik?

A World Bank kimutatásai szerint, Szíria egy közepes jövedelemmel rendelkező ország volt a véres háború kitörése előtt.  Az egy főre jutó GNI (bruttó nemzeti termék) mintegy 1850 dollár volt 2007-ben, míg Egyiptomnak 1620 dollár. Hasonlóan magas arányokat olvashatunk ki az egy főre jutó mobiltelefonok adataira vonatkozóan: A CIA World Factbook szerint, 2014-ben 100 emberre/87 mobiltelefon jutott Szíriában, csak összehasonlításként megemlíthető, hogy miként alakultak ezek a mutatók Egyiptom és az UK esetében, hiszen míg az előbbi 100/110, addig az utóbbi ország 100/123-as mutatókkal rendelkezett. (3.)

Továbbá, érdemes azt a körülményt is megvilágítani, hogy a 2011-es egyiptomi tüntetések során, – illetve az „arab tavasz” felkeléseinek hullámai során is – alapvető eszköz volt az okos telefonok használata, akár a közösségi oldalakra való posztolások, akár a felkelésben részt vevők közötti kapcsolattartás végett is. Pontosan ezért felmerül az a kérdés is, hogy miért lepődünk meg azon, hogy a GNI mutatók által alátámaszthatóan gazdagabb Szíria esetében is hasonlóak tapasztalhatóak? Releváns arra is felhívni a figyelmet, hogy ezek a modern eszközök szolgálják a menekülés egyik negligálhatatlan szegmensét: navigálnak, kommunikációt tesznek lehetővé, avagy szükség esetében pénzzé lehet tenni azokat, esetleg hitelként is funkcionálhatnak. (4.) Azaz, a modern mobiltelefonok használata nem státuszszimbólum (ahogy azokra Nyugaton tekintünk), hanem a hosszú hetekig, avagy hónapokig tartó menekülés egyik elengedhetetlen eszköze, amely a túléléshez szükséges. (5.)  Ezen tényezőknek az ismeretében jegyezte meg a neves francia publicista, Delphine Cuny hogy a modern eszközöket használó menekültekkel szembeni érveléseink nem mások, mint ’polémique honteuse sur les réfugiés aux smartphones’, azaz egy szégyenteljes polémia. (6.)

Konklúzióként megjegyezhető, hogy globalizálódott világunkban, nem csak a kultúrák, etnikumok és vallások kerültek egy posztmodern kontextusban egymás közvetlen közelségébe, hanem az információs-kommunikációs technológiák és eszközök is, amely folyamat természetes velejárója a modern berendezkedésű globalizációnak.

1., KÖVER, Chris: Smartphones sind für Flüchtlinge überlebenswichtig! Wired, 2015.08.23. Online: https://www.wired.de/collection/latest/ohne-smartphones-hatten-fluchtlinge-kaum-eine-chance-sagt-der-migrationsforscher

2., O’MALLEY, James: Surprised that Syrian refugees have smartphones? Sorry to break this to you, but you're an idiot. Indepent, 2015.09.07. Online: http://www.independent.co.uk/voices/comment/surprised-that-syrian-refugees-have-smartphones-well-sorry-to-break-this-to-you-but-youre-an-idiot-10489719.html?cmpid=facebook-post

3.,O’MALLEY, Indepent, 2015.09.07.

4.,Köver, Wired, 2015.08.23.

5.,ROTH, Steffen J.: Warum Smartphones für Flüchtlinge so wichtig sind. Die Welt, 2015.09.05. Online: http://www.welt.de/wirtschaft/article146065223/Warum-Smartphones-fuer-Fluechtlinge-so-wichtig-sind.html; CONTI, Julie: Migrants connectés, le nouveau système D. La Temps, 2015.09.04. Online: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cbd78c7e-5263-11e5-b0e6-4d604bb88ae2/Migrants_connect%C3%A9s_le_nouveau_syst%C3%A8me_D Továbbá: Bergamo Post: Perché per i migranti in fuga lo smarphone è fondamentale. Begamo Post, 2015.09.11. Online: http://www.bergamopost.it/che-succede/profughi-hanno-lo-smartphone-e-allora-uno-strumento-fondamentale-per-chi-scappa/

6., CUNY, Delphine: Polémique honteuse sur les réfugiés aux smartphones. Rue89, 2015.09.12. Online: http://rue89.nouvelobs.com/2015/09/12/polemique-honteuse-les-refugies-smartphones-261167

Ajánló