info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Levy-Rubin, Milka: Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to Coexistence (Cambridge Studies in Islamic Civilization), 2011.

LEVY-RUBIN, Milka: Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to Coexistence (Cambridge Studies in Islamic Civilization). Cambridge, 2011.

Keletfényei(English Below:) 

A történelmileg hiteles és valós kalifátus szociális s biztonsági struktúrájában, a nem muszlimok jogainak biztosítása is alapvető faktor, amely jogok s gyakorlatok kialakításában maguk a kisebbségek is szignifikáns szerepet vállaltak. Milka Levy-Rubin széles körűen prezentálja a kisebbségi jogok kialakulását és gyakorlatát a  Cambridge Egyetem gondozásában 2011-ben megjelent Non-Muslims in the Early Islamic Empire: From Surrender to Coexistence című művében.  A témában érdeklődők s kutatók számára elengedhetetlen alkotás.

- Az új kutatási eredmények tükrében nyerhetünk részletesebb betekintést a formálódó muszlim birodalmon belül élő kisebbségek jogainak a kialakulásába.

- Levy-Rubin munkáját a széles körű forráshasználata teszi még inkább szignifikánssá, amelyek egyaránt merítenek a római,-bizánci- és a Szászánida Birodalom írott kútfőitől, így munkája kétségkívül ajánlott a késő antikvitás és a korai iszlám kialakulásának története iránt érdeklődők számára.


Ezen általános jogok közé tartózik az élethez való jog, a szociális biztonság, az agressziótól való védelmezés, az igazságosság, a békés vallási hitviláguk ápolása és gyakorlása is. A Qurʾān útmutatása szerint: „Fordítsd arcodat ḥanīf-ként a Vallás felé! Allah eredendő teremtése, amelyre teremti az embereket. Allah teremtését nem lehet megváltoztatni, ez az igazi vallás! Ám a legtöbb ember nem tudja.” (30:30) Ehhez kapcsolódóan idéznünk kell, Abū Hurayra, Mohamedtől hallott szavait: „Minden újszülött a fiṭrah-ra (tiszta, romlatlan lelki állapotú hit) születik. Szülei teszik őt zsidóvá, vagy kereszténnyé, vagy mágus hitűvé. Ahogy az állat is egészséges útodot szül. Láttok-e rajta valamilyen csonkulást?”[1]
Ezek értelmében, az ember egyenrangú, és attól, hogy keresztény, avagy zsidó stb. (azaz, ḏimmī, „a szövetség emberei”/” könyv népei”, amely vallások rendelkeznek szent könyvekkel) ugyan úgy kell szavatolni az iszlám állam keretein belüli biztonságát, mint ahogy tették is azt, a muszlim kalifák, évszázadokon keresztül. Lásd például Abū Bakr (az első kalifa) által megfogalmazott levelet, amelyben a najrān-i embeekhez szólt: „Mohamed próféta kalifája, Abū Bakr biztosít titeket, jogaitok védelmezéséről, vagyonotok, vallásotok védelmezéséről a saját földjeiteken. Mindazok részesülnek ebben, akik a földeken tartózkodnak, vagy külhonban egyaránt. Legyen akár püspök, szerzetes, rendház, akár kicsi akár nagy, védelemben részesül. Semmitől sem lesztek megfosztva, és teljes mértékű kontrollt gyakorolhattok magatok felett.[2] Hasonlóképpen eklatáns példázat az iszlám kalifátusi rendszerének, türelemre és együttműködésre struktúlálodó pilléreit illetően Al-Awzāʻī közleménye, amit Ṣāliḥ b.ʿAlī egyiptomi helytartónak írt: „Ők nem szolgák, ezért tartózkodni kell a státuszuk megváltoztatásától, miután szabadságban éltek eddig is. Ők a szövetség szabad emberei.”[3]


Although much has been written about the status of non-Muslims in the Islamic empire, no previous works have examined how the rules applying to minorities were formulated. Milka Levy-Rubin's remarkable book traces the emergence of these regulations from the first surrender agreements in the immediate aftermath of conquest to the formation of the canonic document called the Pact of 'Umar, which was formalized under the early 'Abbāsids, in the first half of the ninth century. The study reveals that the conquered peoples themselves played a major role in the creation of these policies and that they were based on long-standing traditions, customs and institutions from earlier pre-Islamic cultures that originated in the worlds of both the conquerors and the conquered. In its connections to Roman, Byzantine and Sasanian traditions, the book will appeal to historians of Europe as well as Arabia and Persia.

-New research sheds light on the status of minorities in the formative years of the Islamic empire.

-Analysis of documents from the Roman, Byzantine and Sasanian worlds will ensure interest from historians of late antiquity as well as Islamic history.

Milka Levy-Rubin: A szerző az Ábrahám vallások (judaizmus, kereszténység, iszlám) közötti kölcsönös dialógus és érintkezés szakértő kutatója. Phd munkáját is ezen témakörön belül írta, majd az Oxfordi Egyetemen töltött be posztdoktori munkakört, illetve a Pennsylvaniai Egyetemen működő Center for Advanced Studies munkatársaként dolgozott, továbbá az Izraeli Nemzeti Könyvtár - Humanities Collection terület - kurátora lett. Lásd: NLI: In Profile: Dr. Milka Levy-Rubin, Humanities Collection Curator. The National Library of Israel, 2014. Online: http://web.nli.org.il/sites/NLI/English/library/news/newsletter/2014/November_2014/Pages/Milka_Levy-Rubin.aspx 

 

 

[1] Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, N. 4497.

[2] Saját fordítás. A citált levél megtalálható: ABŪ YŪSUF: Kitāb al-Kharāj. (Az adózás könyve) Beirut, Dar al-Ma'rifa, [é.n.] 79.

[3] Saját fordítás. Idézi: ABŪ ʿUBAYD - HARRĀS, Muḥammad Khalīl (ed.): Kitāb al-amwāl. (A bevételek könyve). Al-Qāhirah, Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1968. FIERRO, Maribel - TOLAN, John: The legal status of Ḏimmī-s in the Islamic west (second/eighth-ninth/fifteeth centuries) Religion and law in medieval Christian and Muslim societies, 1. Turnhout, Brepols, 2013.

 

Ajánló