info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

LANGE, Christian: Paradise and Hell in Islamic Traditions. Cambridge University Press, 2015.

Christian Lange jelen műve igen cizellált módon igyekszik megvilágítani a földöntúli léttel kapcsolatos muszlim nézetek több évszádon keresztüli konceptualizálódó folyamatát. A szerzőnek másik – vonatkozó tartalmú – releváns könyve a Locating Hell in Islamic Traditions a Brill gondozásában jelent meg 2016-ban.

 A szerző széles körben analizál, így az iszlámon belüli Túlvilág értelmezési kereteivel kapcsolatosan egyaránt érinti a sunnī, shīʿah és sufī irányzatok közötti eltéréseket és hasonlóságokat is. Külön érdemes kitérni arra, hogy Lange a földön túli lét leírására – figyelembe véve az iszlamikus tradíciókat – elsősorban a Másvilág (Otherworld) megnevezés használatát tekinti adekvátnak. Lange annak érdekében, hogy érzékletesen tudja bemutatni a Paradicsomra (al-Janna) és a Pokolra (an-Nar) vonatkozó leírások sokszínűségét, számos az arab és perzsa nyelven íródott primer forrást tekintett át (így természetesen merítve a Qurʼān és a ḥadīth-irodalomból), ahogy művészeti ábrázolásokat is megvizsgált és elemzett, amelyek szintén megtalálhatóak a könyv lapjain, így segítve az olvasót a sokszor metaforikus, nehezen megérthető utalások könnyebb átlátásában s megértésében. A könyv igen jól strukturált, széles körben érinti a klasszikus iszlamikus (teológiai és exegetikai) gondolkodást, a szotériológiát, a szöveges hermeneutikát, vagy éppen művészettörténet is, ezért igen hasznos támasz lehet a témában érdeklődők s kutatók számára egyaránt.

 

Részletek a könyvből a google.books tárházában: Link - Kattintson ide!

Ajánló