info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

MARRANCI, Gabriele (ed.): Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach. Muslims in Global Societies Series 1. Singapore, Springer, 2010.

Vajon az iszlám összeegyeztethető a demokráciával és a Nyugattal? Miként értelmezik a muszlim közösségek a szekularizáció koncepcióját? A kortárs muszlim tudósok hogyan és miként közelítik meg ezt a témakört? Milyen hatásokkal bír a szekularizált nyugati környezet egy muszlim hölgy mindennapi életére? Mit is kell tudtunk az úgynevezett ’szekuláris’ muszlimokról?

 

Keletfényei

 

Ezeket és más hasonló jellegű kérdéseket igyekszik megvitatni a Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach című mű. Jelen munka aktualitása megkérdőjelezhetetlen, pontosan ezért igen időszerű volt már, hogy egy az iszlám és a szekularizáció témáját körüljáró interdiszciplináris megközelítésű tudományos munka napvilágot lásson.

Jelen munka teoretikus és etnográfiai kontextusokban igyekszik megvizsgálni egyrészről a muszlimoknak a szekularizáció ideájával kapcsolatos tapasztalatait és benyomásait, másrészről pedig a szekularizáció diskurzusának nyugati kontextusban értett újrahangolását is igyekszik górcső alá venni. A Muslim Societies and the Challenge of Secularization igyekszik kizárni a különféle kliséket, és azokat az esszencialista vonatkozású prekoncepciókat is, amelyekkel az iszlám és a szekularizáció témáját szokták megközelíteni (pontosabban megbélyegezni); ezt a céltételezést egyrészt maga az interdiszciplináris módszertan, illetve számos olyan esettanulmány is egyaránt szolgálja, amelyeket különböző muszlim közösségek vonatkozásában készítettek el. Összességében ennek a nagy jelentőségű tanulmánykötetnek az alapvető célja, hogy az iszlám és a szekularizáció témájának a tudományos igényű diskurzusát megnyissa a széles olvasóközönség előtt, illetve, hogy bepillantást engedjen a vonatkozó kutatások jelenlegi állapotába. 

 

 

 

Tartalom/Contents - A szerzőkről/About the Contributors - Bevezetés/Introduction: http://www.marranci.net/Texts/Chapters_books_/Marranci_Edited_Book.pdf

Ajánló