info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

PINTO, Karen C.: Medieval Islamic Maps. An Exploration. The University of Chicago Press, 2016.

Számos kiemelt jelentőséggel bíró kartográfiai ábrázolás található meg olyan középkori és premodern kori arab, perzsa és török kézirati kollekciók között, amelyek mind ez idáig nem kerültek a kutatók asztalára.

(English Link Below!) A 8. század során a térképészeti ábrázolások kópiáinak sokasága látott napvilágot a muszlim világ egészén átívelően, amely folyamat egyértelműen bizonyítéka annak, hogy milyen nagy figyelmet kaptak a kartográfiai munkálatok a muszlim tudományos tevékenységeken belül. Karen C. Pinto történész jelen munkájának mélyreható analízise által nyerhetünk betekintést a középkori muszlim térképészeti munkálatok és eredmények milyenségébe, így a 10. század derekától kezdődően, egészen a 19. századig terjedő időszakot tárja az olvasó elé.

A szerző kiemelt figyelmet fordít a Kitāb al-Masālik w’al- Mamālik (Királyságok és útvonalak könyve) c. munka ikonográfiai – kontextusbeli és patronálási vonatkozású értelmezési kereteire, amely az egyik legnevesebb 9. századi földrajzi leírás gyűjtemény a perzsa Ibn Khurradādhbih[1] tollából foganva arab nyelven. Pinto igyekszik felvázolni a nevezett gyűjteményben fellelhető térképeket, azok eredetét és formálódásuk történetét, továbbá a térképeket készítő, festő és patronáló személyek kilétét is igyekszik megvilágítani, ahogy azt a társadalmi és fizikai közeget-valóságot is, amelyben létrejöhettek eme alkotások. Utóbbi szempont azért is fontos aspektus – jegyezte meg Pinto –, mivel a térképek századokon keresztül a közösségek öndefiniálási eszközeként is funkcionálódtak, amelyek által kiolvasható volt az is, hogy egyes közösségek, társadalmak miként értelmezték saját szerepüket és helyüket a világ más részein élő közösségek és társadalmak vonatkozásában.[2]

Összességében tehát, a Medieval Islamic Maps. An Exploration figyelmet érdemlően igyekszik újragondolni a középkori iszlám gondozásában megalkotott térképeket, illetve az azokkal kapcsolatos muszlim percepciókat is, így pionír szerepet vállalva a kartográfia történetének közel-keleti vonatkozású kutatásaiban.

English version: http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/M/bo17703325.html

Tartalom/ Contents: 

Note on Transliteration;

Chapter 1        Introduction: Ways of Seeing Islamic Maps;

Chapter 2        A Look Back;

Chapter 3        A Sketch of the Islamic Mapping Tradition;

Chapter 4        KMMS World Maps Primer;

Chapter 5        Iconography of the Encircling Ocean;

Chapter 6        Classical and Medieval Encircling Oceans;

Chapter 7        The Muslim Baḥr al-Muḥīṭ;

Chapter 8        The Beja in Time and Space;

Chapter 9        How the Beja Capture Imagination;

Chapter 10      Meḥmed II and Map Patronage;

Chapter 11      The KMMS Ottoman Cluster;

Chapter 12      Source of the Ottoman Cluster;

Chapter 13      Conclusion: Mundus est immundus;

Acknowledgments, Notes, Bibliography, Index

 

[1] Teljes nevén Abu ’l-Qāsim ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh Ibn Khurradādhbih (meghalt 911-ben) egyike volt azoknak a korai földrajzi íróknak, akiknek arab nyelvű alkotásaik többé-kevésbé, de viszonylag eredeti állapotukban áthagyományozódtak az utókorra. Ibn Khurradādhbih hírnevét a Kitāb al-Masālik w’al- Mamālik megalkotásával alapozta meg, amelyben részletesen leírja korának muszlim világában megtalálható főbb kereskedelmi útvonalait, illetve a távol-keleti távolsági kereskedelemmel kapcsolatosan  is tesz megállapításokat.

[2] Tuck, Kathleen: History Prof Mapping a New View of the Medieval World. Boise State University, 2015.05.26. Online: https://news.boisestate.edu/update/2015/05/26/history-prof-mapping-a-new-view-of-the-medieval-world/

Ajánló