info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

GÖKARIKSELA, Banu – SECOR, Anna: The post-Islamist problematic: questions of religion and difference in everyday life. Social & Cultural Geography, 2016.

Gökarıksela, Banu  – Secor, Anna: The post-Islamist problematic: questions of religion and difference in everyday life. Social & Cultural Geography,  Routledge, 2016. 1-20.

 

Rezümé: A posztiszlamizmus terminusának használata egyre inkább teret nyer napjainkban, aminek mi is a szemlélői vagyunk, hiszen azt tapasztalhatjuk, hogy az  iszlamista politika egy olyan új fázisba lépett, amelyben már nem egy iszlamista állam létrehozása  a cél, hanem az iszlámról alkotott empirikus tapasztaloknak a megváltoztatása lett az elsődleges prioritás. Igen markáns vitákat szül,  hogy a posztiszlamizmus koncepciója vajon  alkalmazható-e Törökország vonatkozásában? Véleményünk szerint, a Törökországon belüli posztiszlamizmus a feminista földrajz elemzési koncepcióját használja fel annak érdekében, hogy a formális politika színteréről kiindulván eltudjon jutni a tényleges megjelenésig és így a mindennapok részévé válhasson. 2013 és 2014 között mintegy 8 – nőkből és férfiakból álló – fókuscsoportot vizsgáltunk meg olyan kérdéskörök vonatkozásában, mint az oktatás reformja, a valláspolitika lehetőségei és a vallási különbségek jellegei, annak érdekében, hogy alá tudjuk támasztani azt a feltételezést, hogy a posztiszlamizmus lehetőségeit mennyire megtudja határozni a diverzitás milyensége. Azon hipotézis mellett érvelünk, hogy a posztiszlamizmus kérdését érintő lehetséges válaszok közel sem egyértelműek, már csak azért is, mivel számos olyan színtér van  (így például az állam, a társadalom  vagy a szekularizmus) amelyek alapvetően  megalapozzák a posztiszlamizmus problematikáját.

The term post-Islamism has been broadly applied to suggest that we are witnessing a new phase of Islamist politics in which the goal is not to make the state Islamic but to change the lived experiences of Islam. Whether post-Islamism applies to the Turkish case has been a matter of much debate. We approach post-Islamism in Turkey using a feminist geographic analytic that shifts our focus from formal politics to the embodied and the everyday. Drawing upon eight focus groups with men and women in Istanbul in 2013 and 2014, we analyze discussions of education reform, the possibility of religious politics and religious difference to demonstrate how the premises of post-Islamism depend upon the (often unsuccessful) papering over of multiplicity. We argue that everyday, embodied solutions to the questions of post-Islamism often undermine the very categories (state, society, religion and secularism) upon which the post-Islamic problematic is based.

A rezümé forrása:

Kattintson ide!

A tanulmány elérhetősége:

https://www.academia.edu/27402233/The_post-Islamist_problematic_questions_of_religion_and_difference_in_everyday_life

A szerzőkről:  Banu Gökarıksel[1] (PhD) az Észak-Karolinai Egyetem (Chapel Hill) oktatója, ahol a geográfia és a globális tanulmányok színterén dolgozik. Legfőbb kutatási területei  közé sorolandó a feminista teória koncepciója és a feminista földrajz interpretációja.  1996 óta kutatja a törökországi politika milyenségének a formálódását, kapcsolatát az iszlámmal, a szekularizmussal és a gender témákkal egybevetve.  2014 és 2018 között a Journal of Middle East Women’s Studies (JMEWS) folyóirat megbízott szerkesztője. Gökarıksel  és Anna Secor számos  közös kutatásban  vettek részt (lásd például eme könyvajánlót).

A szerzőtárs Anna Secor[2] (PhD)  a Kentucky Egyetemen dolgozik,  főbb kutatási területei a gender témák és a politika, geográfia és a társadalmi teóriák színterein mozognak. A törökországi iszlámmal, demokráciával és a civil társadalommal kapcsolatos kutatásaiért NSF (Nemzeti Tudományos Alap) ösztöndíjat nyert el. Törökországi kutatásai vonatkozásában számos teoretikai munkát publikált a geopolitika, dialektika és a kivételes állapot (state of exception) vonatkozásában.

 

[1] Részletesebb szakmai önéletrajzért lásd a JMEWS folyóirat szerkesztői összefoglalását:: http://jmews.org/editorial-team/banu-gokariksel/ (Letöltés: 2016.08.05.)

[2] Részletes szakmai életrajz: https://geography.as.uky.edu/users/ajseco2 (Letöltés: 2016.08.05.)

Ajánló