info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

TEREM, Etty: Old Texts, New Practices. Stanford University Press, 2014.

Észak-Afrika tanulmányozása számos kutató figyelmének központjában helyezkedik el, hiszen olyan kérdések merülnek fel rendszerint, mint a nemzeti identitás, a vallás és állam viszonya, a demokrácia, a nők jogai vagy éppen az adott kulturális orientáció milyensége. Etty Terem Észak-Afrika premodern időszakának történetét igyekszik megvilágítani, egy mind ez idáig igen csekély kutató figyelmet kapó megközelítésben.

A neves marokkói muszlim tudós, al-Mahdῑ al-Wazzānī 1910-ben véglegesítette jelentős gyűjtőmunkáját, a Mālikī[1] fatwā[2]-k rendszerezését. Nagy horderejű munkájának végeredményeként, 11 kötetre terjedő fatwā kollekciót állított ki, amely a kései XIX. századi és a korai XX. századi arab Közel-Keletnek kétségkívül a legrangosabb alkotásai között helyezkedik el. Al-Wazzānī jogi értelmezései gyakorlatias kérdéskörökre koncentrálódnak: Milyen etikai és jogi előírásoknak kell megfelelnie azoknak a muszlimoknak, akik európai irányítás alatt élnek? A nem-muszlim területekről való kivándorlás vajon kötelező érvényű a muszlimok számára? Vajon etikus-e az, hogy muszlim kereskedők Európába utazzanak? Jogilag megengedett-e az, hogy európai előállítású termékeket fogyasszanak a muszlimok? A szerző ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával igyekezett hozzá járulni ahhoz, hogy a muszlimok számára irányzékot tudjon biztosítani a modern világban való tájékozódásukhoz.

Keletfényei

Al-Wazzānī munkája részleteiben megvilágítja azt, hogy miként lehet az iszlám törvénykezését, jogi aspektusait úgy átalakítani, hogy a változó, modern világ feltételeihez igazodni tudjon, ezáltal pedig a muszlimok számára is biztosítani lehessen az átmenetet ehhez az új globális berendezkedéshez. Jelentős kezdeményezés az iszlám megújulásának tematikájában, amely a társadalom és a jog vonatkozásában meghatározott diskurzusokba enged betekintést, amelyek a hétköznapi emberek életét érintik s formálják. A könyv szerzője, Etty Terem* tévhiteket lerombolni célzó megközelítésre vállalkozott, miszerint elutasítja azt a prekoncepciót, hogy a muszlim tradíciók alapvetően ellenségesen viszonyulnak a modernitáshoz, sőt mi több, hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az iszlám értelmezésében vett, modernitást szolgáló megközelítések vázlatát bemutassa. Terem akkurátusan innovatív szellemű alkotása egyértelműen kikristályosítja a modern iszlám eredetének konstrukcióját, amely erőteljesen merít a mindennapok összetettségéből.

Online: http://www.sup.org/books/title/?id=20487

* Etty Terem szakmai-tudományos életrajz, leírás: https://www.rhodes.edu/bio/tereme 

[1] Mālikī egyike a sunnīta iszlám 4 kiemelkedő jelentőségű muszlim jogtudós iskolájának, amely a Qurʾān-ra és a ḥadīth irodalomra tekint, mint jogforrásokra. A jogi iskola névadója Mālik ibn Anas, aki egy VIII. századi nagy reputációnak örvendő jogtudós volt.

[2] Magasan képzett muszlim jogtudós vagy muftī által kiadható hivatalos - jogi állásfoglalás, vélemény valamilyen ügyről.

Ajánló