info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Könyvajánló a vallásközi párbeszéd jegyében: MORROW, John Andrew (szerk.): Six Covenants of Prophet Muhammad With the Christians of His Time: The Primary Documents. Covenants Press, 2015.

Morrow ezen műve kifejezetten ajánlott mindazok számára, akik általánosságban az iszlámot, az iszlám és a kereszténység dialógusát, vagy Mohamed próféta életét és tanításait szeretnék megismerni s tanulmányozni.


KeletfényeiA szerző szakmai tevékenységei mellett jelentős szerepet vállal a vallásközi dialógus és a kultúrák közötti békés párbeszédek elősegítéséért, s fáradhatatlan kezdeményezéseiért 2016 tavaszán az ISNA (Islamic Society of North America) szervezete a vallásközi közeledések szolgálata díjban részesítette John Andrew Morrow tudóst. Morrow nyelvész és iszlámkutató, aki nemzetközi szakmai ismertségét a 2013-ban megjelent The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World, illetve jelen bemutatóban szereplő művének köszönheti, amely művek egyaránt a nagy történelmi vallások közötti békés érintkezéseknek a szent iratokban lefektetett irányelveinek és az érintkezések történelmi tapasztalatainak prezentálására épülnek.  A szerző igyekszik számos olyan (eddig még nem kutatott, vagy le nem fordított) szövetségi szerződés mibenlétét feltárni és bemutatni, amelyek a korai iszlám egyezményesített kapcsolatait reprezentálják a korabeli zsidó, keresztény és zoroasztriánus közösségekkel. A szerző által megvizsgált korai iszlám-keresztény szövetségek (amelyek szövegei a könyvben bemutatásra kerülnek)[1] között megtalálhatjuk Muḥammad  próféta és a Sínai-hegy szerzetesei, Perzsia keresztényei, Najrān keresztényei és az asszíriai keresztények vonatkozásában deklarált szövetségeket is. Morrow külön figyelmet szentel a Medinai Alkotmány bemutatására és interpretálására is, amely az első iszlám állam alapjait teremtette meg, annak nyitott, pluralisztikus és toleráns voltával egyetemben. Az alkotmány létrehozása Muḥammad prófétához kötődik, amely intézményesített struktúra egy olyan új szellemiséget adott a közösségi identitás értelmezésének, amely túllépet a családi, kláni, nemi vagy éppen a vallási faktorok szelekciós aspektusain, hiszen az első iszlám állam biztosította és védelmezte a vallások szabadságát és a kisebbségek jogait, a rasszok közötti s a nemek közötti egyenlőséget is.[2] A Medinai Alkotmány szellemisége és gyakorlata a szűk kutatói rétegen kívül gyakorlatilag teljesen homályba vész a széles értelemben vett közönség előtt, pontosan ezért is meghatározó és pionír jelentőségű Morrow munkássága, amely által árnyaltabb képet kaphatunk a mohamedi örökségről és a korai iszlám plurális szellemiségéről.

Ráadásul Morrow vallásközi kapcsolatok elősegítésért tett vállalkozásai igen termékenyen hatnak/hatottak más tudósokra, s szervezetekre is. Az ISNA gondozásában működő Vallásközi és Közösségi Szövetségek irodájának első számú vezetője, Sayyid Syeed (National Director for the Office for Interfaith & Community Alliances for the Islamic Society of North America) amellett érvelt,[3] hogy Morrow munkásságának jelentős hatása volt a 2016. januári Marrakesi Deklaráció (Marrakesh Declaration) megszületésében. A Marrakesi Deklarációt több mint 250 muszlim tudós, államférfi és vallási vezető írta alá, amelynek alapvető célzata, hogy a muszlim országokban élő vallási kisebbségek csorbíthatatlan jogainak biztosítása mellett foglaljon állást.

 

 

 

[1] A keresztények és a muszlimok közötti szövetségek szövegeiről készített Morrow-féle fordítások az alábbi – a könyv címével és tematikájával azonos – felületen szintén elérhetőek: http://covenantsinitiative.com/ (2016.09.22.)

[2] Morrow, John Adrew: The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World.  Angelico Press, Sophia Perennis, 2013. 32-33.

[3] Shafaqna: Exlusive - Dr. John Andrew Morrow receives ISNA Interfaith Service Award. International Shia News Association, 2016.04.26. Online: http://en.shafaqna.com/news/32508

 

Tartalom/ Contents:

1: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Monks of Mount Sinai

2: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Christians of Persia

3: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Christians of Najran

4: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Christians of the World (Mount Carmel Manuscript)

5: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Christians of the World (Cairo Manuscript)

6: The Covenant of the Prophet Muhammad with the Assyrian Christians

Online: https://charles-upton.com/works/dr-john-andrew-morrow/six-covenants-of-the-prophet-muhammad-with-the-christians-of-his-time-the-primary-documents/

John Andrew Morrow kanadai iszlámkutató, nyelvész. Megjelent publikációit lásd itt: http://www.amazon.com/John-Andrew-Morrow/e/B003UME6HS

Ajánló