info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

SEGOVIA, Carlos A.: The Quranic Noah and the Making of the Islamic Prophet. A Study of Intertextuality and Religious Identity Formation in Late Antiquity. De Gruyter, 2015.

Segovia, Carlos A.: The Quranic Noah and the Making of the Islamic Prophet. A Study of Intertextuality and Religious Identity Formation in Late Antiquity. Judaism, Christinianity, and Islam - Tension, Transmission, Transformation. Vol. 4.
De Gruyter, 2015.

Keletfényei

The Qurʾānic Noah narratives provide a fascinating window into the making of Muḥammad as an eschatological prophet. Online version from books.google/Online verzió a google könyvek felületén: The Quranic Noah and the Making of the Islamic Prophet. A Study of Intertextuality and Religious Identity Formation in Late Antiquity.

Gyakorlatilag napjainkban is még mindig azt lehet/kell elmondani a korai iszlám és a qurʾānikus tanulmányokkal foglalkozó tudományos megközelítésekről, hogy továbbra is gyermekcipőben járnak, aminek az egyik fő faktora, hogy a mostanra már igen elavulttá vált, – de egészen a 19. század derekáig visszanyúló – konzervatív megközelítésű és módszertannal operáló kutatói szemléletmód továbbra is jelen tud lenni a tudományos vizsgálódások színterein. Annak célzatával, hogy ezeket a megközelítésbeli kötöttségeket, s elmaradottságokat át lehessen lépni, Segovia a parabiblikus narratívák tükrében kezdi meg a Qurʾān vizsgálatát.

A szerző ekképpen tárja fel a Muḥammad prófétáról kialakult képet – amely azt követően formálódott meg, hogy a Qurʾān többszöri alkalommal utalt egy meg nem nevezett prófétára – amiről érdemes megemlíteni, hogy eredetileg közel azonosnak hatott számos más olyan prófétáéval és/vagy karizmatikus személyével, akik a késő antikvitás szektariánus miliőjében voltak meghatározóak, pontosan abban az érában, amelyben az iszlám is megszületett. Ráadásul, a kutatási alapján Segovia egy olyan új megközelítést is az olvasó közönség figyelmébe ajánl, miszerint Muḥammad, mint eszkatologikus prófétának a megjelenítéséhez vezető úton igen jelentős szereppel bírt a qurʾānikus Noé narratíva. A szerző széles körben veszi vizsgálat alá ezeknek a narratíváknak a milyenségét, amelyek által igyekszik megfejteni a Qurʾān intertextuális és írott természetét, valamint a legfiatalabb Ábrahám vallás kérdőjelekkel terhelt messianisztikus koncepciójának zsidó-keresztény hátterét. Az utóbbi megközelítés által az a gyakorlatilag figyelmen kívül hagyott koncepciót is igyekszik rekonstruálni a szerző, miszerint Muḥammad szerepének értelmezésében az új Messiás feltételezés is megjelent, amely tovább tudja árnyalni a korai iszlámról alkotott ismereteinket és nézeteinket.

A The Quranic Noah and the Making of the Islamic Prophet roppant hasznos munka a szakma és a laikus közönség számára is. A bibliai és a qurʾānikus területek iránt érdeklődők számára jelentős információkat tud nyújtani Segovia eme műve, mivel megvilágítja a zsidó-keresztény parabiblikus irodalomnak az iszlám Szentírására gyakorolt hatását, valamit a korai iszlámban megjelenő messianisztikus Muḥammad kép eredetét is górcső alá veszi.

Online: http://www.degruyter.com/view/product/448419; The content of the book: http://www.mehdi-azaiez.org/IMG/pdf/flyer_segovia-libre.pdf; Az academia.edu felületen elérhető tartalomjegyzék: Kattintson ide!

 

 

Ajánló