info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

NAYED, Aref Ali: Vatican Engagements: A Muslim Theologian's Journey in Muslim-Catholic Dialogue. Kalam Research & Media; 1st edition, 2016.

Jelen dokumentumkötet a kortárs muszlim világ egyik jelentős tudósa, Aref Ali Nayed és a katolikus egyház, illetve annak a tudományos képviselete között folytatott dialógusokat fűzi egy csokorba, amely által a kereszténység és az iszlám vallásközi párbeszédének témakörében érdeklődők értékes művel gazdagodnak.

Bővebben...

TEREM, Etty: Old Texts, New Practices. Stanford University Press, 2014.

Észak-Afrika tanulmányozása számos kutató figyelmének központjában helyezkedik el, hiszen olyan kérdések merülnek fel rendszerint, mint a nemzeti identitás, a vallás és állam viszonya, a demokrácia, a nők jogai vagy éppen az adott kulturális orientáció milyensége. Etty Terem Észak-Afrika premodern időszakának történetét igyekszik megvilágítani, egy mind ez idáig igen csekély kutató figyelmet kapó megközelítésben.

Bővebben...

Adang, Camilla - Monferrer Sala, Juan Pedro - Polliack, Meira - Schmidtke, Sabine - Treiger, Alexander - Vollandt, Ronny (szerk.): Biblia Arabica: Texts and Studies

Megjelent az első két kötete a "Biblia Arabica: Texts and Studies" (2015) sorozatnak, amely szöveggyűjtemény kifejezetten ideális és ajánlott mindazok számára, akik érdeklődnek az iszlám és a judaizmus kapcsolatáról, azok konstruktív és flexibilis történelmi kötődéséről, illetve a zsidó-arab irodalomról is.

Bővebben...

MARRANCI, Gabriele (ed.): Muslim Societies and the Challenge of Secularization: An Interdisciplinary Approach. Muslims in Global Societies Series 1. Singapore, Springer, 2010.

Vajon az iszlám összeegyeztethető a demokráciával és a Nyugattal? Miként értelmezik a muszlim közösségek a szekularizáció koncepcióját? A kortárs muszlim tudósok hogyan és miként közelítik meg ezt a témakört? Milyen hatásokkal bír a szekularizált nyugati környezet egy muszlim hölgy mindennapi életére? Mit is kell tudtunk az úgynevezett ’szekuláris’ muszlimokról?

Bővebben...

PINK, Johanna: Contemporary Qur'anic Exegesis in Historical Perspective. Freiburg, University of Freiburg, 2017.

Johanna Pink új műve széles körű megközelítésben vizsgálja a Qurʾān exegézisét. Kiindulópontként tüzetesen áttekinti az 1990-es évektől napjainkig meghatározó exegetikai munkákból elérhető szövegértelmezéseket, amelyek által igyekszik megvilágítani a kurrens exegetikai koncepciók központi irányvonalát. This book gives an overview of the contemporary exegesis of the Qurʾān.

Bővebben...

ELGRABLY-BERZIN, Gabriella: Avicenna in Medieval Hebrew Translation. Ṭodros Ṭodrosi’s Translation of Kitāb al-Najāt, on Psychology and Metaphysics. Brill, 2015.

A szerző jelen munkája során igyekszik analizálni a neves tudós, Avicenna Kitāb al-Najāt (A megváltás könyve) 11. századi filozófiai művének a 14. századi héber recepcióját és fordítását. Avicenna nevezett műve az orvoslásban alkalmazott pszichológiai eljárásokat világítja meg.

Bővebben...

WILSON, Brett: Translating the Qur’an in an Age of Nationalism. Oxford, 2014.

Translating the Qur’an in an Age of Nationalism, Print Culture and Modern Islam in Turkey (Oxford University Press, 2014) címmel jelentette meg Brett Wilson vallástudós azt a roppant mód jelentős kérdéskört bejáró, – pontosabban körüljáró – munkáját, amely az utóbbi két évszázad tükrében kezdi meg vizsgálatát a Qurʼān nemzeti nyelvekre való lefordításával kapcsolatosan fellépő permanens, és egyben megosztó viták vonatkozásában. A fordításokkal karöltve, a közel-keleti nyomtatási technológiák, illetve a térségbeli nacionalizmus folyamatát is érinti.

Bővebben...

Ajánló