info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A Shīʿah és Sunnī iszlám viszonyról, a Dāʻish("ISIS")" gyarlóságáról, és a szükségtelen, nyugati demokrácia modell exportálásának utópiájáról:

'Spark azt jegyzi meg alapvető differenciaként az „ISIS” és más terrorszervezetek között, hogy ugyanolyan bestiális brutalitással viseltetnek a síita közösségek irányába is, mint az iraki kormány, vagy más szélsőséges militáns mozgalmakkal szemben. (1.)

Amennyiben, az iszlám teológiáját ismerjük, akkor az is nyilvánvalóvá válik, hogy (gyakorlatilag, minden más mellett) a síitákkal szembeni (azaz „testvérháború”) gyűlölet és erőszakos fellépés is, az iszlám tanításaival élesen szembe helyezkedik: „Bizony a hívők egymás testvérei! Tartsatok hát békét a két testvér között! És féljétek Allah-ot! Talán könyörületre leltek.” (49:10) A Qurʼān ezen verse, arra is utasítást ad, hogyha a testvérek (minden muszlim hívő) között konfrontálódás vagy nézetkülönbség indukálódik, azt kötelességük, békés úton rendezni. Ezáltal el lehet kerülni azt, amit Allah megtilt, és azzal párhuzamosan, a vallási instrukciók szerint, tudatosan törekedni a békére, az élet minden területén: „Ó, ti, akik hisztek! Ne szegjétek meg Allah szent előírásait…És ne vigyen benneteket az emberek iránti haragvásotok gyűlöletre, azért mivel távoltartottak benneteket a Szent Mecsettől! Segítsétek egymást kegyességben és az istenfélelemben! Ám ne segítsétek egymást a bűnben és az ellenségeskedésben! Féljétek Allah-ot! Bizony Allah megbüntetése igen szigorú.” (5:2) 

Vitás szituációkban a shūrā (konzultáció) keretén belül kell felszámolni a problémákat, és nem a fegyverek erejével: „Tanácskozz velük az ügyben! És ha valamit elhatároztál, úgy (abban az esetben) hagyatkozz Allah-ra.” (3:159) Ebben a versben az alapvető tanítás, hogy a vitás szituációkat, mindig az isteni parancsolatok és útmutatások értelmében kell megközelíteni, és nem az emberi (materiális) interpretáció szerint, mivel az természeténél fogva tudatlan. Ennek a versnek a másik releváns eleme, hogy az a shūrā, amelyet megnevezz, mint kötelező konzultációs intézményt (majlis ash-shūrā), Isten által lett definiálva, és ezért, a muszlimoknak kötelező alkalmazni. A nyugatnak az a megközelítése, amely már a kolonizációnál is megfigyelhető, de a 2003-as iraki offenzívánál hatványozottan, hogy a nyugati értékrendet, demokrácia modellt el kell plántálni az arabok földjében, mert annak, ott hiánya van, teljes mértékben ostobaság volt, és súlyos torzítás is. A muszlimok közötti konzultáció relevanciáját taglalja a Qurʼān 42:38 verse is: „…ügyüket egymás között tanácskozás útján beszélik meg…”

 

1., SPARK, Joseph: ISIS Taking Over the Middle East: The Rise of Middle Eastern Supremacy-ISIS/ISIL. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 4.

All Muslims are like one hand and all are the same in their general responsibilities. There is no room for seeking division and racism and there is no privilege for any of the Muslim countries over others except Godly abstinence and piety. The most honored of you in front of God is the most virtuous.

Ajánló