info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Dzsihád (ǧihād), II. rész.

Küzdelem a Lélek tisztaságáért.*

"Az igen neves nyelvész, és lexikográfus, Al-Rāghib al-Aṣfahānī a dzsiháddal kapcsolatos tipológiájában, három változatot határozott meg:

1., A nyilvánvaló ellenséggel szembeni küzdelem. (1.)
2., Iblīs-el (az Ördöggel) szembeni küzdelem.
3., Az ego, a vágy (nafs) kísértéseivel szembeni küzdelem. (2.)

 

Az Isten útján való küzdelem permanens, az ember egész életét végigkíséri, amelyre a Qurʼān (Korán) így utal: „Tegyetek erőfeszítéseket Allah-ért, az Őt megillető erőfeszítéssel!” (22:78) Ugyanakkor, ez az erőfeszítés (dzsihád) mértékletességet és toleranciát követel meg a gyakorlójától, Abū Hurayra hagyományozta Mohamed prófétától, hogy: „A vallás bizony könnyebbség. Akárki is túlzott súlyokat rak magára a vallásban, azok azt le fogják gyűrni. Ne legyetek túlzásokba esők, a középutat kövessétek, törekedjetek a tökéletességre, és fogadjátok annak örömhírét (hogy jutalomban részesültök)! Az istenszolgálatból és az imából merítsetek erőt…” (3.)

 

 

A nagy dzsihád,- amely belső küzdelemként (inner ǧihād) is ismert- a destruktivitást indukáló vágyakkal szembeni küzdelem, az ember lelkének materiális kísértéseivel szemben. Ezek a vágyak,- azaz a nafsban lakozóak,- igen széleskörű spektrumon mozognak, az ember életének minden szegmensében megtalálhatóak, magába foglalja a megkísértést, a hatalom iránti vágyat, az erkölcstelen testi vágyakat egyaránt. A nafs elleni küzdelemben, a lelki megújhodás érdekében, az Isteni akarat makulátlan szolgálatával lehet fellépni, amelyet nem szennyezhet semmilyen materiális érdek, ezt a lelki küzdelmet exponálja meg a Korán: „A lélekre és megformálójára. Majd Ő sugallta neki bűnét és istenfélelmét. Bizony boldogulni fog az, ki megtisztítja (saját magát azáltal, hogy végrehajt mindent, amit a Magasztos Allah parancsolt). Bizony csalódni fog az, aki tévútra viszi (saját magát).” (91:7-10) A nafs által fűtött tévút elkerülését, és a lélek dzsihádjának permanens relevanciáját érintve, így szól a Korán: „Ám az, aki félt attól, hogy majdan az Ura előtt kell állnia, és visszatartotta magát (és a lelkét) a vágyaktól, annak a Paradicsom lesz a lakhelye.” (79:40-41)

*Jelen írás a 2015. évi OTDK kéziratomból származik, elérhetőségét lásd.  A témában átfogóan lásd: FODOR,István: Az „ISIS” felemelkedése: A takfīrizmus erejének multidiszciplináris vizsgálat. Szeged, 2015: Kattints ide.

1., A nyilvánvaló ellenségek közé tartóznak a hitetlenekkel szembeni küzdelem is, a Korán terminológiájában, a gyakorlati fegyverviselést, amely a kisebb dzsihád részét képzi, a qitāl jelöli. Erről szól a 2:190-es vers: „Harcoljatok hát Allah Útján azok ellen, akik veletek harcba szálltak! Ám ne lépjétek át a megszabott határokat! Bizony Allah nem szereti a határokat áthágóakat.” Ennél a pontnál rögvest hozzá kell tenni, hogy a Koránban, gyakorlatilag ez az első vers, amely Mohamednek kinyilatkoztatott a dzsiháddal kapcsolatban, amelyet, a későbbi dzsiháddal kapcsolatos revelációk felül fognak írni, és jóval kiszélesítik az interpretációját. Továbbá, azzal is tisztában kell lenni, hogy a citált reveláció, egy meghatározott történelmi eseményre reflektált, mikor Mohamednek és társainak el kellett hagynia Mekkát, a hiǧra keretén belül. Az utasítás, miszerint „ne lépjétek át a megszabott határokat!” az iszlám jogtudományban, a fiqh keretén belül, akkurátus jelleggel lett rögzítve.
2., AL-RĀGHIB AL-AṣFHĀNĪ, Abū al-Qāsim: Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm (’A Szent Korán szószedete’). 4th edn. Beirut, al-Dār al-Shāmīyah, 2009.
3., Ṣaḥīḥ al-Buḥārī, N. 39.

 

 

Ajánló