info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A közösségi ima szociális és spirituális dimenziója / Социальный аспект коллективной молитвы

Said Ismagilov (Саид Исмагилов) az ukrajnai muszlimok egyik illusztris imāmjának (vallási vezető) gondolatai:

 

 

KeletfényeiAmikor fellépek a pulpitusra és a mecset belső terét megpillantom, akkor egy csodás kép tárul elém: A padon néhány idős ember üldögél, kik már sokat tapasztaltak, teli méltósággal és bölcsességgel, így várakoznak az ima kezdetére. Majd egy sikeres üzletember, akit drága öltönye tesz felismerhetővé. Hirtelenjében rám tekint, arcán látszik, hogy elfoglalt ember, majd órájára veti szemeit. Tovább külföldi diákok csoportja helyezkedik el, vélhetően kicsit szégyenlősek, a nyelvet még alig ismerik, ezért összetartanak, egymás mellett foglalnak helyet. A fénylő zöld szőnyeg másik oldalán egy bányász látható. Szemei, kezei s testtartása elárulja foglalkozását. Mellette egy másik ember, aki a börtönben való raboskodása során tért át az iszlámra. Arca tiszta és örömteli volt: Örvendett, hogy immáron szabad, s hogy egyenlő lehetett az egyenlők között, társ a hittársak között. Majd egy fiút látok magam előtt, akinek szemében ott lobog a leplezhetetlen kíváncsiság tüze mindent érintően, amely a környezetében történik. Ez a fiú nemrég vette fel az iszlámot, számára minden új s érdekes még…”

"Mi mindannyian különbözőek vagyunk! Eltérő korúak, nemzetiségűek, akik más és más múlttal, s jelennel rendelkeznek. De mégis mi az, ami egyesít minket? A közös imánk; az Istenben való közös hitünk, amely mindannyiunk szívében ott leledzik, ez az, ami egyesít."

Maga az ima az egy olyan spirituális tett, amelynek során az ember kapcsolatot létesít Istennel, ebből kifolyólag mindegyik vallásnak az integráns részét képezi a történelmi időkön átívelően, akár egyéni akár közösségi formát is öltsön magára az ima. Továbbá mivel az ima az egyik legelementárisabb formája a vallási megnyilvánulásnak, ezért figyelhető meg, hogy mindegyik muszlim teológus és tudós egyaránt hirdeti, hogy az iszlámon belül központi pozíciót foglal el az Isten iránti ájtatosság. Az ima során az ember megtisztult szívvel áll Istene előtt, - ezáltal létesít Vele kapcsolatot - akit szolgálnia kell, Őt ugyan nem láthatja, de a Teremtő látja őt, ezért kell az imának tisztának és őszintének kell lennie.

Az iszlámban kifejezetten releváns a közösségben történő imádkozás, amelynek az elsődleges színtere a  ṣalāt al-jum`ah azaz  a pénteki imanap. Így szól a Qurʼān: „Ó, ti akik hisztek! Ha elhangzik a pénteki imára hívás, akkor siessetek megemlékezni Allah-ról. Hagyjátok az adás-vételt, ez jobb nektek, ha tudással bírtok!” (62:9) Az imára való „sietős” felhívás reprezentálja annak kiemelkedő relevanciáját, az „adás-vétel” meghatározás pedig a VII. század Arábiájának gazdaságtörténeti vonatkozására utal, mivel (amikor az adott vers kinyilatkoztatása megtörtént) akkortájt a kereskedés volt az egyik leginkább jövedelmezőbb tevékenység a térségben (gondoljunk csak itt a korabeli mekkai kereskedőkaravánokra). Továbbá azt is külön ki kell hangsúlyozni, hogy eme vers igen jelentős etikai útmutatást is magába foglal, mivel a materiális cselekvésekről a spirituális, Isten irányába mutató imára helyezi a hangsúlyt! Pontosan ezért a közösségi ima a közösséget át- és egybefogó szakrális tartalmú cselekedet, amely a földi javak habzsolása helyett, a megtisztulásra a lelkiségre helyezi a hangsúlyt. A közösségben való imádkozás ennélfogva a muszlim közösségek (a teljes, globális közösség az أمة - Ummah) szociális és spirituális kapcsolataiért felelős hídként funkcionál, s azok, akik rajta haladnak, Isten előtt teljesen egyenlők, kortól, nemtől és rassztól függetlenül.

Какие же все мы разные! Мы разного возраста, национальности, у каждого свое прошлое и настоящее. Что нас объединяет? — Единство перед Богом, ‪#‎единство в вере и единение сердец в общей молитве.

Forrás: Исмагилов, Саид: Социальный аспект коллективной молитвы. Ислам для всех! 2016.01.22. Online: http://islam.com.ua/poklonenie/335-socialynyy-aspekt-kollektivnoy-molitvy

 

 

Ajánló