info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

ḤAQĪQĀH 1.szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Harmadik rész!):

"Az erőszak és az extrémizmus fitna-ja – Isten törvényének az áthágása. " (The Fitna of Violence and Extremism. The Transgression of God’s Law.)

A Ḥaqīqāh (jelentése: igazság, realitás) elnevezésű - brit muszlim tudósok által szerkesztett - folyóirat, amelynek alapvető célja, hogy a tudomány hozzájárulásával, elérhetővé váljon a muszlim fiatalok oktatása az extrémista mozgalmak valós arculatáról, továbbá, hogy globális értelemben ismereteket közöljön az iszlámról, amely szándékot a vonatkozó tudományok szemüvegein keresztül prezentálják a realitásokat, és a valós tanításokat, értelmezéseket.

Ezen írás során a Qurʼān exegézis szakértő kutatójának, Mohamed EL-SHARKAWY cikkének a fordítása kerül közlésre, amelynek címe: "Az erőszak és az extrémizmus fitna-ja – Isten törvényének az áthágása. "(1.) (A fitna arab szó jelentései zűrzavar, romlás, stb.) 

A harc utáni vágy nagyon attraktív tud lenni. Sajnálatos  módon a különféle extrémista szervezetek felemelkedéseik során előszeretettel romantizálják az erőszak ideáját és perverz módon átformálják a ǧihād jelentését. Amit Szíriában és Irakban látunk, az olyan szervezetek, csoportok által végrehajtani, mint az „ISIS” az nem más, mint a nagy fitna megtestesülése ezen a földön. (2.) Roppant mód releváns tisztában lenni azzal, hogy nincsen semmilyen alapja annak, hogy az egyének elhagyják otthonaikat, hogy az ún. „ǧihādhoz” csatlakozzanak, mivel az teljesen illegitim. Elég  hogyha csak figyelembe vesszük azokat a tetteket amiket végrehajt a Dāʻish, azt a magatartást amit prezentálnak, amelyek által nyilvánvaló módon kikristályosodik annak a visszataszító erőszaknak a jellege, amivel irányítanak. Az intellektuális alapokon nyugvó analizálása a szent vallási útmutatásoknak, biztos kiindulópontot nyújt ahhoz, hogy napjaink extrémizmusának a legitimációs törekvéseit teljes mértékben megtudjuk cáfolni. Ezáltal pedig betekintést tudunk nyerni abba is, hogy azon érveléseik, miszerint az iszlám tanításait követik, mennyire eltévelyedett- üres szavak. Igen csekély a cselekedeteik mögötti racionalitás, mivel ezen extrémista csoportok céljaik irányába való elköteleződésük nem máshoz, csak a bomláshoz vezetnek. Az erőszak nem az átgondoltság, vagy a liberalizált gondolkodáson keresztül hatol át, hanem sokkal inkább azon az elmén, amelyen belül megszűnt a racionalitás, és a saját meggyőződését, igazát csak és kizárólagosan egy úton kívánja érvényre juttatni, az erő által.

A alábbi pontok a vallás köntösébe bújtatott erőszakosság tulajdonságait összegzik:

1., A Qurʼān és a ḥadīth irodalom merev interpretációja, amely  megközelítések szembe helyezkednek az iszlám törvénykezés módjával és céljaival.

2., A Qurʼān jelentéseit, tartalmát túlzó módon átformálják.

3., Az egyén olyan dolgok irányába kötelezi el magát, amik nem Istentől származnak.

4., Az egyén olyan dolgoktól/ügyektől fossza meg magát, amelyeket nem tett tilalmassá Isten a népének. Stb.

Az iszlám szent könyve felhívja a figyelmet a valláson belüli túlzások/túlkapások veszélyére: „Ó Könyv Népe! Ne kövessetek el túlkapást a vallásotokban!” (4:171) Amely utasítást a következő, Ibn Mas'ūd-tól származó ḥadīth is megerősít: „A túlzásokba esőek kudarcra vannak ítéltetve!” (Háromszori alkalommal ismételte Mohamed.) Nyilvánvaló az a tény, hogy a valláson belüli túlkapások okozzák az erőszak térnyerését, amely Istennek nem tetsző folyamatot gerjeszt, mivel az általa meghatározott mérsékelt útról való letérést kövezi ki. A szélsőségesek a mértékletességet cserélik fel a vérontás vágyával, s a mindenki elleni erőszakkal, akik szembe mernek helyezkedni velük. (3.)

1., EL-SHARKAWY, Mohamed: The Fitna of Violence and Extremism. The Transgression of God’s Law. . In: Ḥaqīqāh. Exposing the Truth. Issue 01. 2015. 12-17. Online: http://imamsonline.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/Haqiqah-What-is-the-Truth-Behind-ISIS.pdf; A témában átfogóan lásd: FODOR,István: Az „ISIS” felemelkedése: A takfīrizmus erejének multidiszciplináris vizsgálat. OTDK kézirat, Szeged, 2015. 39-44. Online:
Kattints ide

2., A Qurʼān elsősorban, mint (meg)kísértésként (57:14) és megpróbáltatásként (20:40) használja, a modern interpretációk szerint káosz, széthúzás, az egység megbomlása (3:7). Lásd: FODOR, István: Az iszlám politikaelmélete az "arab tavasz" tükrében. In. GULYÁS, Martin (szerk.): Studia Vincentiana folyóirat 2014/1. Piliscsaba, 2014. 33-35.  Továbbá: BADAWI Elsaid M.—H

ALEEM, Muhammad Abdel: Arabic-English Dictionary Qurʾanic usage. Brill. Leiden-Boston, 2008. Fitnatun címszó, 693.: teszt, megpróbáltatás, viszálykodás, árulás.

3., Az első két tartalom rövid összefoglalása és az elérést mutató linkek: Az első rész keretein belül részletezve van egyféle bevezetőként, hogy az iszlám tudományos világ,- globális értelemben milyen küzdelmet folytat, és milyen küzdelmet kell folytatnia a szélsőségesekkel szemben, amely által előtudják segíteni, hogy megtudják óvni a fiatalokat attól, hogy az extrémizmus útjára lépjenek. Részleteiben lásd itt:

 

A második rész során prezentálásra került az iszlám tudományok kontextusában, hogy miképpen lehet ténylegesen iszlám államot, kalifátusi intézményt, illetve magát a kalifát megválasztani és deklarálni legitim módon. Továbbá, annak a körülményeknek a megvilágítása is górcső alá került, hogy a Dāʻish egy teljesen önkényesen értelmezett ideológiát hirdet, amelynek semmilyen köze sincs az iszlámhoz, így szervezetük leírása során teljes mértékben tartózkodni kell az iszlám állam, avagy a kalifátus jelző alkalmazásától. A tartalomra mutató link

 

Ajánló