info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

ḤAQĪQĀH 1.szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Második rész!)

A következő írás, elsősorban Musharraf Hussain al-Azhari tudós gondolatait követi: A legitimáció szükségessége - Az iszlám uralkodási gyakorlatát mutatja be a Qurʼān és a prófétai Sunnah tükrében, illetve az „ISIS” illegitim jellegét, amely által válasz születik arra is, hogy miért nem jogos az 'iszlám' és az 'állam' fogalmak használata a szervezet leírására. (1.)

Az iszlám állam élére nem lehet csak úgy kalifává avanzsálni, mivel az adott jelöltnek először konzultálnia kell a többi jelölttel, majd azt követően lehet a választási folyamatot elindítani. A tisztségnek az önkinevezésen alapuló betöltése semmit sem jelent: "Nem az alapján jelölünk ki erre a tisztségre valakit, hogy ő kéri, ahogy akként sem, hogyha mohósága okán akarná [a tisztséget].” (2.) Illetve lásd Ibn Hajar al-Haytami vonatkozó gondolatait: "„A köznép esküje nélkül, a diszkrecionális [kizárólagos] hatalomnak akár egy egyezmény kihirdetése vagy megszüntetése esetében sincs semmilyen jelentősége.”

Ez a jogi színtere/háttere a tényleges iszlám államnak, és a vezetőnek, akinek vezetnie kell, és ahogyan vezetnie kell. A vezetőnek nincs arra lehetősége, hogy hatalmát a saját belátása szerint terjessze ki. Amennyiben a kisebbségek bántalmazásban részesülnek, és erőszakkal korlátozzák őket, akkor az igazságosság és a méltányosság hiánya jelenik meg. Nincs szükség arra, hogy a Dāʻish borzasztó tetteit részletezzük, mivel azok tiszta jelzései annak, hogy még egy unciányi tisztesség, méltóság avagy együttérzéssel sem rendelkeznek. Isten szavai egyértelműek: „Allah bizony megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza a letéteket a tulajdonosaiknak. És ha döntést hoztok az emberek között, akkor igazságosan döntsetek!” (4:58)

Keletfényei

Az „ISIS” (2014.06.29.) deklarációjában ez olvasható: „A khilāfah ezen deklarációja minden muszlimra vonatkozik, akiknek hűségesküt kell tenniük Ibrahim khalīfah-nak, és támogatniuk kell őt.” (3.) Ugyanakkor az nem világos, hogy miért kellene hűségesküt tenniük a muszlimoknak egy terrorista szervezet irányába, amely sem vallási sem politikai legitimációval nem rendelkezik. Továbbá az is megfigyelhető, hogy a szervezet az utóbbi időben látványosan kerüli, hogy önmagát, akár mint iszlám államot, akár mint annak a vezetőjét, al-Baghdadi-t vallási alapon legitimálja. Talán az egyik legelementárisabb bizonyíték arra, hogy ez a szervezet nem vallási alapokra strukturálva hajta végre a tetteit, hanem saját alantas céljai érdekében, az igen nyíltan és egyértelműen kifejezett qurʼāni utasítás negligálása, miszerint: „Nincs kényszer a vallásban!” (2:256)  

Egyértelműn le kell szögeznünk, hogy attól függetlenül, hogy önmagukat „államnak” minősítik, az még a valóságban nem állam, s ahogy a vezetőjüket kalifának nevezik, az attól még nem lesz az! Ráadásul, mivel semmiféle legitimációs alappal nem rendelkeznek, amelyek elő vannak írva az iszlám  szent írásában, ezért semmilyen kötelezettség nincs senkin, hogy az efféle kikiáltásokat kövesse. Az iszlám jogtudomány több mint ezer éves múltra tekint vissza, illetve a próféta idejére amely meghatározza azt, hogy hogyan éljenek a muszlimok, milyen előírás/szabályzat szerint. És egyszerűen nincs semmilyen ok arra, hogy ez a gyakorlat, azaz a qurʼāni és a sunnah-i konzultáció hirtelenjében meg legyen változtatva. A koranikus verseknek a kontextusukból való kiemelése és összekeverése, amiket túlzó érvelésekkel próbálnak alátámasztani, sajnálatos módon néhány muszlimot megtudtak győzni arról, hogy ténylegesen egy „államot” képviselnek. Viszont az „ISIS” nem más mint egy üres zászló, amit semmiféleképpen sem szabad összetévesztenünk az - igazi - iszlám állammal! (4.)

1., AL-AZHARI, Musharraf Hussain : The need for legitimicy.  In: Ḥaqīqāh. Exposing the Truth. Issue 01. 2015. 8-12. Online: http://imamsonline.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/Haqiqah-What-is-the-Truth-Behind-ISIS.pdf; A témában átfogóan lásd: Fodor, István: Az „ISIS” felemelkedése: A takfīrizmus erejének multidiszciplináris vizsgálat. OTDK kézirat, Szeged, 2015. 39-44. Online: Kattintson ide!

2., Ṣaḥīḥ Muslim; Az iszlámban kulcsfontosságú az aure mediocritas. azaz a mértékletesség, erről lásd bővebben: KAMALI, Mohammad Hashim (Tariq Ramadan előszavával): The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'ānic Principle of Wasaṭiyyah (Religion and Global Politics). Oxford University Press, 2015.

3., AL-AZHARI, 2015, 10.

4., Uo. 11.; A kisebbségek védelmezésével kapcsolatban lásd: https://www.facebook.com/keletfenyei/photos/a.1453684198238832.1073741829.1448963528710899/1526119564328628/?type=1&theater

Keletfényei

 

 

 

 

 

 

Ajánló