info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A dialógus kiépítésének bűne - Omar Suleiman a szélsőségesek célkeresztjében

Az „ISIS” (a továbbiakban: Dāʻish, ejtsd: dá’is) mindazokat, akik megkérdőjelezik az ideológiájukat egyszerűen hitehagyónak vagy éppen hitetlennek titulálja: A murtadd  (تدمر) jelző utal az aposztáziára, illetve a kufr (ركف)/ kāfir (كافر) meghatározás pedig a hitetlenség vádjára. A szélsőségesek elsődleges propaganda folyóiratuk, a Dabiq magazin alapvetően ezeket a terminusokat használja a következő distinkció szerint: A murtadd jelzővel muszlimokat illetnek dehonesztáló módon, akár egyéni, akár közösségi szinten is. A kufr vagy kāfir jelzőket pedig nem muszlimokra – a szervezet ideológiája szerinti hitetlenekre – vonatkoztatva használják.[1] Összességében tehát megállapítható, hogy a Dāʻish vallási hovatartozástól függetlenül bárki ellen fellép a terror erejével, aki szembehelyezkedik a szervezet által vallott merev ideológiával. Ugyanakkor azt érdemes hangsúlyoznunk, hogy a Dāʻish által véghezvitt kegyetlenkedések és mészárlások elszenvedői között magasan felül vannak reprezentálva a muszlimok.

 

Ezen folyamatok tükrében megérhetővé válik az is, hogy a szélsőségesek miért hirdetnek hajtóvadászatot számos (globális szinten is) meghatározó muszlim tudós, vezető ellen, mint például a vallásközi párbeszédekért is felszólaló texasi imám, Omar Suleiman legutóbbi esete is bizonyítja. A Dāʻish Suleiman „hitehagyására” (murtadd) hivatkozva, életének a kioltására tett felhívást, többek között azért is, mivel Suleiman felelős muszlim vezetőként s tudósként nyíltan szembe helyezkedik a szélsőségesek ideológiájával. 

Az esettel kapcsolatban lásd az alábbi rövid interjút: https://www.facebook.com/fusionmedianetwork/videos/1851865761506060/?hc_ref=NEWSFEED
Az interjú szöveges változata megjelent: Paul, Jeff: ISIS Calls For North Texas Imam’s Assassination. CBS, 2017.03.13. Online: http://dfw.cbslocal.com/2017/03/13/isis-calls-for-north-texas-imams-assassination/

 

Keletfényei

Omar Suleiman, The Muslim American imam from Texas is getting death threats from Dāʻish ("ISIS") for his interfaith work.

Suleiman a saját twitter-fiókján - 03.14-én készült a bejegyzés - így reagált a szélsőségesek fenyegetéseire: "Nem félek sem a KKK sem az ISIS, vagy bármelyik más ostoba emberek által képviselt csoport azon törekvéseitől, hogy a terror felhasználásával próbálnak elhallgattatni minket."

[1] A közölt szövegrészlet az alábbi megjelenés alatt lévő tanulmányból származik: Fodor, István: A Qurʾān és a szélsőségesek közötti összefüggések megértése - A „ISIS” (Dāʻish) elleni intellektuális küzdelem. Szeged, 2017.

 

 

 

A szélsőségesek által szerkesztett Dabiq magazin 14. száma, amelynek egyik központi eleme, hogy számos muszlim szervezet és vezető eliminálására szólítja fel a híveit.

Ajánló