info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Küzdelem a szélsőségek ellen ["Why Dāʻish ("ISIS") is a bloody betrayal of the Islamic faith"]

A fiatalok eltévelyedettségéről, és a preventív oktatás szükségességéről. "Why Dāʻish ("ISIS") is a bloody betrayal of the Islamic faith" - read Leeds imam Qari Asim here.Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az iszlámban az élet jelentősége kiemelten fontos, szakrális tartalommal bír, amire egyrészről a muszlim tudósok globálisan próbálják felhívni a figyelmet az öngyilkos merényletek párhuzamos elítélésével, másrészről pedig vallási előírás is az élet védelmezése: „És ne taszítsátok saját kezetekkel magatokat pusztulásba! Jóravaló módon éljetek!” ( Q 2:195)

Ebből következik, hogy aki az iszlámra hivatkozik, s azt követően hajt végre ilyen destruktív hatású tettet, az teljesen szembehelyezkedik az iszlám tanításaival. Pontosan ezért is nagyon releváns, hogy a fiatalok tudatos oktatása kiemelt hangsúllyal bírjon, amelynek fokozottan kell ügyelnie arra, hogy a Dāʻish gyarló ideológiájára és az azáltal koordinált demagóg propagandájának a zsákutcáira reflektáljon. A fiatal korosztályoknál ez különösképpen szignifikáns, mivel örök érvényű tény, hogy az identitásbeli útkeresések rögös útján lépkedő fiatalok még nem rendelkeznek egy letisztult képpel a világról, annak a működéséről, és ezáltal számos kérdőjel indukálódik ifjonti elméjükben, amikre válaszokat keresnek. Ezt a bizonytalanságot ragadják meg – hozzá kell tenni, hogy mesteri módon használva korunk digitális alternatíváit – a szélsőségesek, akik önmagukat, mint a kristálytiszta válaszok hordozóinak mutatják be, s könyörtelenül vadásznak a kérdőjelek sokaságában leledző fiatalok elméire, ahogy azokat a saját ideológiájuk szerint tudják befolyásolni és teljesen átmosni.


Továbbá azt is hangsúlyozni kell, hogy a Dāʻish tettei az iszlám mellett, a teljes emberiség ellen is valóak. A fiatalok befolyásolása, manipulációja során erőteljesen félreértelmezik az iszlám útmutatásait, azokat teljesen megerőszakolják és egy torzított, a saját materiális érdekeiket alátámasztó formába öntik az önértelmezésüket. A fiatalok ezen szélsőségek veszélyeire való felhívás jegyében, illetve az extrémizmusnak a szakrális szövegek útmutatásának tükrében való komplex elutasítása céljával született meg – többek között – a Ḥaqīqāh névre keresztelt, brit imāmok által szerkesztett folyóirat is. A magazin elnevezése is szimbolizálja a kezdeményezés céltételezését, ugyanis a ḥaqīqāh szó ’igazságot’ vagy ’realitást’ jelent, amely egyben az iszlám igaz arcát, másrészről a szélsőségesek képmutató voltát hivatott reprezentálni.

Forrás: ASIM, Qari: Why ISIS is a bloody betrayal of Islamic faith. Yorkshire Post, 2015.08.18. Online:http://www.yorkshirepost.co.uk/news/debate/columnists/qari-asim-why-isis-is-a-bloody-betrayal-of-islamic-faith-1-7316855#ixzz3s7D8CisA

 

 

Ajánló