info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A dialógus kiépítésének bűne - Omar Suleiman a szélsőségesek célkeresztjében

Az „ISIS” (a továbbiakban: Dāʻish, ejtsd: dá’is) mindazokat, akik megkérdőjelezik az ideológiájukat egyszerűen hitehagyónak vagy éppen hitetlennek titulálja: A murtadd  (تدمر) jelző utal az aposztáziára, illetve a kufr (ركف)/ kāfir (كافر) meghatározás pedig a hitetlenség vádjára. A szélsőségesek elsődleges propaganda folyóiratuk, a Dabiq magazin alapvetően ezeket a terminusokat használja a következő distinkció szerint: A murtadd jelzővel muszlimokat illetnek dehonesztáló módon, akár egyéni, akár közösségi szinten is. A kufr vagy kāfir jelzőket pedig nem muszlimokra – a szervezet ideológiája szerinti hitetlenekre – vonatkoztatva használják.[1] Összességében tehát megállapítható, hogy a Dāʻish vallási hovatartozástól függetlenül bárki ellen fellép a terror erejével, aki szembehelyezkedik a szervezet által vallott merev ideológiával. Ugyanakkor azt érdemes hangsúlyoznunk, hogy a Dāʻish által véghezvitt kegyetlenkedések és mészárlások elszenvedői között magasan felül vannak reprezentálva a muszlimok.

Bővebben...

ḤAQĪQĀH 1.szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Negyedik rész - Befejező!):

Qari Muhammad Asim - "Nem az általunk ismert iszlám/ Not the Islam We Know." 

A Ḥaqīqāh (jelentése: igazság, realitás) elnevezésű - brit muszlim tudósok által szerkesztett - folyóirat, amelynek alapvető célja, hogy a tudomány hozzájárulásával, elérhetővé váljon a muszlim fiatalok oktatása az extrémista mozgalmak valós arculatáról, továbbá, hogy globális értelemben ismereteket közöljön az iszlámról, amely szándékot a vonatkozó tudományok szemüvegein keresztül prezentálják a realitásokat, és a valós tanításokat, értelmezéseket.
Ezen írás során Qari Muhammad Asim teológus cikkének a fordítása kerül közlésre két részletben, amelynek címe igen helytállóan érzékelteti, hogy amit a különféle szélsőséges entitások követnek el az iszlám nevében, az nem más, mint üres és illegitim hivatkozás, s egyben az iszlám teljes megcsúfítása is.: "Nem az általunk ismert iszlám."(1.)

Bővebben...

ḤAQĪQĀH 1.szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Harmadik rész!):

"Az erőszak és az extrémizmus fitna-ja – Isten törvényének az áthágása. " (The Fitna of Violence and Extremism. The Transgression of God’s Law.)

A Ḥaqīqāh (jelentése: igazság, realitás) elnevezésű - brit muszlim tudósok által szerkesztett - folyóirat, amelynek alapvető célja, hogy a tudomány hozzájárulásával, elérhetővé váljon a muszlim fiatalok oktatása az extrémista mozgalmak valós arculatáról, továbbá, hogy globális értelemben ismereteket közöljön az iszlámról, amely szándékot a vonatkozó tudományok szemüvegein keresztül prezentálják a realitásokat, és a valós tanításokat, értelmezéseket.

Bővebben...

ḤAQĪQĀH 1. szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Első rész!):

 

Kétségkívül, az egyik legrelevánsabb (de nem egyedüli) nemzetközi kooperáció, a Dāʻish gyarló és hipokratizmussal vegyített brutalitásának az elutasítására, a világ minden részéről, több mint 120 muszlim vallás- és jogtudós egybehangzó véleményét tartalmazó „Nyílt levél”, amelyet Abū Bakr al-Baġdādī-nak, és az őt követőeknek írtak, 2014. szeptember 24.-én.(1.) Ebben a levélben, az iszlám teológiai utasításainak és előírásainak autentikus, valódi arcát, és tartalmát analizálják 24 pontban, és azokkal korrelálva, pontról-pontra mutatnak rá, az Dāʻish hiteltelenségére, és képmutató, erőszakos sui generis lényére.

Bővebben...

ḤAQĪQĀH 1.szám: A Dāʻish ("ISIS") kérdés - A muszlim tudományos világ általi teljes körű elutasítás (Második rész!)

A következő írás, elsősorban Musharraf Hussain al-Azhari tudós gondolatait követi: A legitimáció szükségessége - Az iszlám uralkodási gyakorlatát mutatja be a Qurʼān és a prófétai Sunnah tükrében, illetve az „ISIS” illegitim jellegét, amely által válasz születik arra is, hogy miért nem jogos az 'iszlám' és az 'állam' fogalmak használata a szervezet leírására. (1.)

Bővebben...

Ajánló