info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

Ábrahám fiai

Napjaink vészterhes időszakában kiemelt szereppel bír a vallások közötti párbeszéd, az egymás közös és kölcsönös megismerésére való törekvés. Ideje felidézni a különféle hatalmak, érdekek és más materiális megfontolások miatt a feledés homályába taszított közös kötődéseket a vallási közösségek között.   

 

A tanulmány eredeti megjelenési helye: Fodor, István: Ábrahám fiai. Barankovics, 2015.11.24. Online: http://barankovics.hu/cikk/vallas-es-tarsadalom/abraham-fiai

Ferenc pápa kétségkívül az egyik legmeghatározóbb személyisége ennek a közeledésnek, a vallások közötti dialógusnak. Személyének jelentősége, szavainak-tetteinek gyakorlati és szimbolikus súlya, egyaránt hat a kereszténységen belül, és azon kívül is. A pápa jelentőségének eklatáns példázata az Egyesült Államokbeli első látogatása körüli felfokozott várakozás a muszlim közösségek körében is.[1] Az Egyesült Államok vonatkozásában igen nagy jelentősége van, hogy a vallási bigottságot, a legtöbb vallásból egyaránt kiinduló szélsőségeket vissza lehessen szorítani és általános a vélekedés, mely szerint ehhez csakis a párbeszéden keresztül vezet az út. Például ezzel a céllal szervezték Washingtonban – 2015 októberében – a vallásközi dialógus jegyében azt a rendezvényt, amelynek a két főszereplője egy texasi evangélikus lelkész, és egy virginiai muszlim vezető volt.[2] Az eseményen számos vallási vezető, funkcionárius is képviseltette magát, akik közösen szólították fel a politikai vezetőket is, hogy csatlakozzanak a vallásközi párbeszédhez. Mohamed Magid, az Islamic Society of North America nyugalmazott elnöke erre a következőképp reagált.: „Mint ahogy közülünk mindannyian, én is terjeszteni akarom a hírt, (itt az evangéliumi terminológiára utalt), vagy legalább hozzá akarok járulni ahhoz, hogy megismerhető legyen az, amit itt ma megtanultunk (egymásról).”[3]  Magid szavai az evangélikus és a muszlim közösségek közeledésére utaltak, s tanúbizonyságot téve a béke terjesztése mellett, egy fogadalmat jelző táblát írtak alá.

A vallásközi dialógust képviselő Ferenc pápa már a Buenos Aires-i érseki működése során is úttörő szerepet töltött be, amit átültetett pápai hitvallásába is. A New York-i Egyetemen működő Islamic Center igazgatója, Khalid Latif a pápa tevékenységét azért is kiemelkedőnek tartja, mert míg számos politikai és vallási vezető mind az iszlámra, mind annak követőire, a muszlimokra, mint potenciális fenyegetésre tekint, addig a vallásközi párbeszéd hídját építő pápa szemléletmódja inkább „friss levegőhöz” juttatja az amerikai muszlimokat.[4],[5] Ábrahám utódaiként, a testvériség jegyében 2015 augusztusában Ferenc pápa felkérte az egyik argentin muszlim vezetőt, és egy Buenos Aires városában működő rabbit, akik személyes ismerősei a pápának, hogy csatlakozzanak útjához, amely Jeruzsálem földjére vezetett, s felszólította az európai keresztény közösségeket-templomokat, hogy nyújtsanak segítő kezet az úton lévő menekültek számára.[6],[7] A pápa amerikai látogatása során a vallásközi párbeszéd jegyében, számos vallási felekezet képviseletében közös imát celebrált, megszólításában „testvéreim és nővéreim” jelzőket használta, s megemlékezett a mekkai zarándoklat tragikus sorsú több száz halottjáról is.[8] Kétségkívül, több mint egyszerű példázattal bírnak Ferenc pápa szavai: „Mindannyitokkal egyesülök a hitben”, idézte Latif, majd hozzátette, amely egyféle aurea mediocritas-ként is értelmezhető, miszerint: „A béke üzenetével érkezett ide” s talán kiszélesítve a meghatározást, Ferencnek az Isten útján való működésének egészére is elmondható ez.

Ábrahám közös örökének szellemiségére utalva intézett felszólítást Ciprus keresztény és muszlim lakói irányába 2015 októberében a legfelsőbb ciprusi muszlim vallási vezető is, amelynek fókuszában a keresztények és muszlimok sok évszázados békés együttéléséről értekezett, az egyébiránt etnikailag sokszínű Ciprus földjén.[9] A nagy muftī utasította a muszlimokat, hogy tetteikkel versenyre kell kelniük a „dicső ősök helyes cselekedeteivel” és a „jó emlékezeten kell munkálkodniuk”. Mindeközben Ausztráliában az 2015 október 31-i nemzeti nyílt napon békés interkulturális találkozások elősegítése érdekében rendezték meg a szabad mecsetlátogatások programját, amely kezdeményezésben a Canberrai Iszlám Központ is részt vett. A nyitott mecset program alapvető célkitűzése, hogy szembe tudjon helyezkedni az iszlámot érintő sztereotípiákkal és betekintést engedjen az adott mecset közösségének mindennapjaiba, ezáltal a megismerést szolgálja az ausztráliai muszlimok vonatkozásában (is). Továbbá, a nyílt nap keretében az olyan kurrens humanitárius krízisek megoldási alternatíváiról is szó esett, mint – többek között – a szíriai menekültek támogatási lehetőségei.[10] A vallásközi párbeszéd kortárs jelentőségére utal az is, hogy a németországi Frankfurt városában adták át az igen illusztris díjnak számító, Német Könyvszakma Békedíja (Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) elismerést egy vallásközi dialógust szorgalmazó, perzsa felmenőkkel rendelkező muszlim írónak.  A díjazott az a Navid Kermani esztéta-író, aki munkásságával jelentős mértékben törekedik a vallásközi párbeszéd elősegítésére. Szellemiségét az egyetemes emberi méltóság, a különböző vallások és kultúrák tisztelete jellemzi, a „nyitott európai társadalmat, a menekültek védelmezését, és az emberiességhez való általános jogért küzdő” mentalitást testesíti meg.[11] Az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban fekvő Kevelaer városában pedig egy vallásközi zarándoklat került megrendezésre, amelyen zsidók, muszlimok és keresztények együttesen vettek részt 2015 augusztusi hónapjának folyamán, hogy a gyűlölködés, a háború és az erőszak ellen szólaljanak fel, amelynek szimbolizálásaként a város kápolnájának terén meggyújtották a „Béke Fényét”.[12] A különféle materiális és politikai érdekek okán megrendült, megtépázott három nagy monoteista vallás testvéri kötelékére reflektálva jegyezte meg a duisburgi zsidó közösség vezetője, hogy „a judaizmus, a kereszténység és az iszlám, Ábrahámtól való közös származás okán tartoznak össze”, amely tényt tudatosítani kell az emberekkel, mivel ennek hiányában is generálódnak a vallási színezetű, roppant mód destruktív hatású konfliktusok.[13] A vérontás elutasítását, és a békén való közös munkálkodás szükségességét hangoztatta Ahmad Aweimer is, a dortmundi muszlim teológus, aki az egyik vonatkozó Qurʾān verset idézte: "Ha valaki megöl egy lelket...akkor az olyan, mintha minden embert megölt volna." (5:32)

A kortárs válsághelyzetek egyik közismert színtere a palesztin – izraeli konfliktus. Napjainkra egyre jobban elmérgesedő folyamatára válaszként indította útjára egy izraeli étterem tulajdonosa (Kfar Vitkin városában) a „Humusz a békéért” kezdeményezését, amelynek keretein belül, ha egy zsidó és egy muszlim együtt fogyasztja el az ételét, akkor az étterem fél áron biztosítja az ennivalót. A Humusz-bár szisztematikusan készülve a felek egy asztalhoz való leültetésére, mind a zsidók, mind a muszlimok étkezéssel kapcsolatos előírásait figyelembe veszi, így kóser és halal ételeket egyaránt biztosít a vendégeknek. Ez a kezdeményezés ugyan csak egy csepp a tengerben, de üzenete alapvető relevanciával bír a közeledést és az erőszak elutasítása szempontjából: „Félni az araboktól? Félni a zsidóktól? Közöttünk nincsenek se zsidók, se arabok, csak emberek! És persze a kiváló arab humusz, és a kiváló zsidó falafel.”[14]Keletfényei

A tudatlanság, a félelem és a gyűlölködés ellen küzdő kezdeményezések és a mögöttük álló progresszív szellemiségű szervezeteknek, személyeknek küzdelmeiket kettős fronton kell megvívniuk. Egyrészről a tudatlanságra épülő, félelemből táplálkozó erőszak ellen, amely során a megismerés, a vallásközi dialógus, és az interkulturalitás az iránymutatóak. Másrészről pedig, a napjainkban már elengedhetetlen médiában, a megjelenésért folytatott küzdelemben. E két úton tudatosítani lehetne, hogy az erőszak és terror mellett, ugyanúgy jelen van az emberi jóakarat és tettre készség szándéka is.   Jelen írásom záró gondolataiként, az Egyesült Királyságban 2015 november 20.-án országos szinten megrendezett, kiemelt jelentőségű „Ima a nemzethez” című vallásközi dialógus közös imájának egy részletét közlöm, amely kezdeményezésben több mint 1500 imām, és más vallási felekezethez tartozó vezető vett részt Nagy-Britannia szerte, üzenete pedig teljes mértékben globális jelentőségű: 

Ó Allah, Istenünk, egyesítsd nemzetünket az igazságosság, a béke, a szeretet és a hit princípiumainak ölelésében. Tégy békét és szeretet a szívünkbe a sokféleségért, amely oly gyönyörűvé teszi az országunkat. Ó Uram, a Legerősebb, adj nekünk erőt, hogy megtudjuk védeni és törődni tudjunk a szomszédjainkkal. Ó Uram, imádkozunk a nemzetünkért, Nagy-Britanniáért, a szeretet és a könyörületesség fenntartásáért, az előítéleteknek a szívünkből való törléséért, és azért, hogy képesek legyünk szeretni minden hitben élő, és azokon kívül lévő fivéreinket, s nővéreinket egyaránt.

Szívünk s elménk legyen tisztában közös örökségünkkel, legyünk telítve a kötelességeink és felelősségeink tudatával, amelyek, mint országunk állampolgáraira egyaránt vonatkozik mindannyiunkra! Allah, a Legkegyelmesebb, erősíts meg bennünket abban, hogy társadalmunk legsebezhetőbbjei iránt kedvességet tudjuk mutatni. Védj meg minket a gonosztól, ösztönözz és mutass utat számunkra, hogy megtudjuk védeni azokat, akik védtelenek az erőszakkal szemben. Uram, a Legkegyelmesebb, a Legnagylelkűbb, kérünk, hogy adj türelmet ahhoz, hogy tanulni tudjunk másoktól, és hogy egy békésebb, kedvesebb világ kialakításán tudjunk dolgozni.”[15]

 

[1]Rehman, Zehra: It’s not just me, every muslim love this Pope. AltMuslimah, 2015.10.01. Online: http://www.altmuslimah.com/2015/10/its-not-just-me-every-muslim-loves-this-pope/

[2] Banks, Adelle M.: Fighting perceptions, evangelicals and Muslims commit to oppose religious bigotry. Religion News Service, 2015.10.23. Online: http://www.religionnews.com/2015/10/23/fighting-perceptions-evangelicals-muslims-commit-oppose-religious-bigotry/

[3]Banks, Religion News Service, 2015.10.23.

[4] Alapvető relevanciájú, hogy a mélyen destruktív hatású prekoncepcionális előítéleteket, tévképzeteket le lehessen dönteni, amelyek mind az iszlámot, mind annak a követőit, a muszlimokat érintik, ezáltal biztosítani lehet a felekezetek közötti közeledést, amely feladat a pápai céltételezések között is kiemelkedő szereppel bír. Az előítéletekkel szembeni realitásokat kívánja prezentálni ez a videó, amelyben számos muszlim vezető, illetve az interkulturális érintkezések és a vallásközi párbeszéd több amerikai képviselője szólalt meg: Unity Productions Foundation: American Muslims: Facts vs. Fiction. 2015.09.22. Online: https://www.youtube.com/watch?t=20&v=eFsn49Qxwl0

[5] Rehman, AltMuslimah, 2015.10.01.

[6]Папа Римский призвал католические приходы принять по одной семье беженцев. Islam.ina.ua. 2015.09.07. Online: http://islam.in.ua/ru/novosti-v-mire/papa-rimskiy-prizval-katolicheskie-prihody-prinyat-po-odnoy-seme-bezhencev

[7]Gardner, Jim: Meet two of Pope Francis’ Friends: A Rabbi and a Muslim Leader. 6abc, 2015.08.19. Online: http://6abc.com/religion/meet-two-of-pope-francis-friends-a-rabbi-and-a-muslim-leader/948715/

[8]Vallot, Daniel: Pèlerinage de La Mecque: la tragédie en questions. Les Voix du Monde, 2015.09.24. Online: http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150924-arabie-saoudite-pelerinage-mecque-bousculade-morts-questions

[9]WiscNews: Mufti of Cyprus sends message of peace to Christians. MuslimVillage, 2015.10.03. Online: http://muslimvillage.com/2015/10/03/113687/mufti-cyprus-sends-message-peace-christians/

[10] Исламский центр австралийской столицы готовится встречать гостей. Ислам для всех! 2015.10.22. Online: http://islam.com.ua/news/19974-2015-10-22-07-37-32

[11] Az eredeti orosz nyelvű közlésben: „открытого европейского общества, которое дает защиту беженцам и возможности для гуманизма” amely idézet forrása: Немецкий исламовед награжден премией мира. Ислам для всех! 2015.10.20. Online: http://islam.com.ua/news/19965-2015-10-20-10-05-23; A díjat 1950-ben alapították azzal a céllal, hogy egyféle kulturális hídként funkcionáljon, amely egyben az egyetemes emberi értékeket is reprezentálja, napjainkra már nemzetközi elismertséggel rendelkezik ez a díj, amelynek díjazottjai között olyan nagyformátumú személyeket is megtalálhatunk, mint például Jürgen Habermas vagy Václav Havel.

[12] Klatt, Michael: Licht des Friedens leuchtet in Kevelaer. Rp-Online, 2015.08.31. Online: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/goch/licht-des-friedens-leuchtet-in-kevelaer-aid-1.5351912

[13] Klatt, Rp-Online, 2015.08.31.

[14] Israel: Restaurant bietet 50 Prozent Rabatt für Araber und juden wenn sie sich tisch teilen. Stern, 2015.10.24. Online: http://www.stern.de/panorama/gesellschaft/israel--restaurant-bietet-50-prozent-rabatt-fuer-araber-und-juden--wenn-sie-sich-tisch-teilen-6517592.html

[15]Leeds Makkah Masjid: Prayer for the Nation. Makkah Masjid, 2015.11.20. Online: http://www.makkahmasjid.co.uk/wp/

Ajánló