info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

FERNANDO, Mayanthi L.: The Republic Unsettled: Muslim French and the Contradictions of Secularism. Duke University Press, 2014.

A szerző egy igen napirenden lévő, fokozott érdeklődéssel övezett kérdéskört tesz a tudomány boncasztalára, amely által szignifikáns jelleggel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy komplex és árnyalt képet kaphasson az olvasó a kortárs franciaországi folyamatokról a vallás és a politika mezsgyéjére reflektálva.

Keletfényei

A mű többek között analizálja az 1980-as évek végétől kidomborodó - és napjainkban eszkalálódó - fátyolvitát, annak etikai,- társadalmi és politikai dimenzióit a franciaországi muszlimok vonatkozásában, akik vallásosságát számos alkalommal értékelik úgy a felszínes (és politikailag elfogult) értelmezések, hogy összeegyeztethetetlen a francia nemzet demokratikus és politikai berendezkedésével.

Fernando igyekszik távolságot tartani azzal a kurrens, sokszor felületes jellegű polémiáktól, amelyek a franciaországi iszlám (már ha beszélhetünk egyáltalán egyes számban) vonatkozásában csak és kizárólag a migráció és az integráció kérdésköreit érintik, elsősorban is igen negatív éllel. A szerző az állampolgárság helyzetén keresztül világítja meg, hogy a francia muszlimok miként tudják egybefogni az iszlámot és a szekuláris állam értékeit, amely által a hit megélésének és az egymás mellett élésnek az útjai is kiépül(het)nek. A mű azokat a francia állami törvényeket és korlátozásokat is górcső alá veszi, amelyek elsősorban 'az országban megjelenő iszlámot' igyekeznek szabályozni (eklatáns példázat a fátyolvita), továbbá kísérletet tesz arra, hogy reflektorfény alá állítsa a szekularizmus és a köztársasági univerzalizmus magjában lévő (ön)ellenmondásokat is. Fernando felhasználja az oral history módszerét, vizsgálja a laicizmus intézményi és törvényi lehetőségeit, s széles körben érinti, hogy az iszlám vonatkozásában milyen válaszok szület(het)nek a vallás, gender és nemiség nyilvános diskurzusaiban.

A The Republic Unsettled mint etnográfiai tanulmány kifejezett figyelemmel tartja szem előtt Franciaország koloniális múltját, s egyaránt megtestesíti az elméleti és politikai kérdéskörök tudományos módon történő analizálását.

Mayanthi Fernando a Kaliforniai Santa Cruz Egyetem antropológiai tanszékének oktatója. A 2014-ben napvilágot látott The Republic Unsettled: Muslim French and the Contradictions of Secularism című mű, mint a szerző első könyve.

Rövid szakmai áttekintés: http://anthro.ucsc.edu/faculty/singleton.php?&singleton=true&cruz_id=mfernan3

Ajánló