info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

PINK, Johanna: Contemporary Qur'anic Exegesis in Historical Perspective. Freiburg, University of Freiburg, 2017.

Johanna Pink új műve széles körű megközelítésben vizsgálja a Qurʾān exegézisét. Kiindulópontként tüzetesen áttekinti az 1990-es évektől napjainkig meghatározó exegetikai munkákból elérhető szövegértelmezéseket, amelyek által igyekszik megvilágítani a kurrens exegetikai koncepciók központi irányvonalát. This book gives an overview of the contemporary exegesis of the Qurʾān.

 

 (English Below)

Vizsgálódása során mindvégig figyel arra, hogy a – Walid Saleh által megnevezett ‘genealogical tradition’ jellegű[1] – tafsīr (a Qurʾān verseinek tudományos interpretációja, kommentárjai) megközelítésébe ágyazza szövegeit, ezáltal is növelve analízisének tudományos jelentőségét. A Contemporary Qur'anic Exegesis in Historical Perspective mindenképpen szükséges kézikönyv a Qurʾān-tanulmányok területén kutatók és érdeklődők számára, mivel a kortárs muszlim exegetikai megközelítések mellett, szignifikáns adalékként szolgál a történetfilozófiai kontextusok megvilágításához is. 

KeletfényeiAmellett, hogy a könyv egy csokorba kívánja foglalni a kurrens exegetikai megközelítéseket, a szerző további céltételezése az is, hogy különféle szempontok szerint kategorizálja is azokat, mint például a hermeneutikai szempontból polémiát indukáló exegetikai koncepciók. Johanna Pink elsősorban a qurʾānikus kommentárokat  vizsgálja, de más jellegűeket is górcső alá vesz, beleértve a tömegmédia színterein megjelenő értelmezéseket és prezentációkat is. (Ez a progresszív megközelítés külön emeli munkájának egyébként is jelentős értékét.) Mindezek mellett, a Contemporary Qur'anic Exegesis in Historical Perspective egyértelműen elengedhetetlen szakkönyvé fog válni azon okból kifolyólag is, hogy túllép a hasonló tematikájú tudományos munkák módszertani szemléletmódján, mivel tudatos módon meghaladja az arab világra való fókuszálást, s igyekszik minél szélesebb körben, eltérő régiók és nyelvek vonatkozásában is elemezni.     

Kétségtelen tehát, hogy Johanna Pink jelen munkája meghatározó jelleggel fog bírni a Qurʾān (és persze az iszlamológiai) tanulmányok tudományos igényű színterein, amely által egy nélkülözhetetlen, tényleges szakértői jellegű munkával lehetünk gazdagabbak, ezért a témában kutatók és laikus érdeklődők számára is határozottan ajánlott mű.

This book gives an overview of the contemporary exegesis of the Qurʾān. As a point of departure, it uses translated texts from exegetical works that have been produced since the 1990s in order to highlight central exegetical issues. At the same time, it embeds these texts into the ‘genealogical tradition’ (W. Saleh) of tafsīr. Thus, it is not merely a survey of Muslim exegetical activity in the contemporary period, but also a contribution to the history of ideas.

By focussing on recent exegetical works, this book will strive at identifying and analysing such genealogies of ideas with respect to specific Qurʾānic topics and hermeneutical debates. It pays particular attention to the genre of Qurʾānic commentary, but takes into account other exegetical genres as well, including mass media ones. One aspect that distinguishes this book from other studies on the same general topic is the conscious inclusion of material from various regions and languages, transcending the usual focus on the Arab World.

Johanna Pink is Professor of Islamic Studies at the University of Freiburg. Among her publications are one monograph as well as numerous articles and handbook chapters on contemporary, modern and 18th century Qurʾānic exegesis as well as classical Qurʾānic hermeneutics. She is currently publishing a collective volume on tafsīr and Islamic intellectual history (OUP) and a guest-edited issue of the Journal of Qur’anic Studies on the translation of the Qurʾān. Other areas of interest include the history of Egypt and the status of non-Muslims in Muslim religious and legal discourses.

Johanna Pink a Freiburgi Egyetem bölcsészettudományi karán működő Iszlám Tanulmányok szakirányú képzés[2] professzora. A Qurʾān tanulmányok – modern és 18. századi exegetika valamint klasszikus qurʾānikus hermeneutika – területein eddig egy monográfiát s számos tudományos cikket illetve tanulmányt publikált. Jelenleg egy teljes fejezetet szerkeszt a tafsīr és az iszlám eszmetörténetével (OUP) kapcsolatban, továbbá a Journal of Qur’anic Studies folyóirat vendégszerkesztője a Qurʾān fordításának vonatkozásában. Tudományos érdeklődése körébe tartozik többek között Egyiptom története,  s a muszlim vallási és jogi diskurzusok szempontjából megjelenő nem-muszlimok státuszának a milyensége is.

Megjelenés: Pink, Johanna: Contemporary Qur'anic Exegesis in Historical Perspective. Freiburg, University of Freiburg, 2017. (Várhatóan július vége.)

[1] Saleh, Walid: The Formation of the Classical Tafsīr Tradition: The Qur'ān Commentary of al-Tha'labī (d. 427/1035). Leiden, Brill, 2004.

[2] Az egyetem hivatalos online felületén elérhető színtér: http://www.studium.uni-freiburg.de/studium-en/studienfaecher-en/fachinfo-en/index.html?id_stud=201 (Letöltés: 2016.08.26.)

Ajánló